•  
  •  

 

 

Добре дошли

През 2020г. ПГ по земеделие  отбеляза 85 години от своето създаване

 

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" води началото си от 1935 година с откриването на Допълнително земеделско училище. Той се предшества и от две други учебни заведения за подготовка на кадри в селското стопанство. Това са : Школата за бригадири в растениевъдството и животновъдството и Школата за тракторни бригадири.

 

Докато първата има регионално значение, то втората в продължение на няколко години подготвя стотици кадри за цялата страна. И двете школи стават солидна база за новооткрития през 1953 година Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство. Той е един от първите в страната и първи за Южна България техникум от този род. 


Със заповед на Министерството на земеделието и горите, считано от 10.08.1957 година, ТМЕСС и МТУ се сливат и се създава единно училище - Техникум по механизация на селското стопанство. На 15.05.2003 г. Техникумът е преименуван в Професионална гимназия по земеделие. 

Прочети повече...

 

Последни новини

Уважаеми ученици и родители,

Поради  усложнената епидемична обстановка в страната  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година  в ПГЗ „Христо Ботев“, Ямбол ще се проведе по следния начин:

  1. Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от VIII клас и техните родители. След Тържеството по откриването ще се проведат и общи родителски срещи по паралелки.
  • Начален час -  10:00 ч. – в двора на гимназията;

 

  1. За IX,X,XI и XII клас  - ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА в класните стаи  на класовете.
  • Начален час 09:30ч. 

           ВХОД  за учениците от IX,X,XI и XII КЛАС  – северен  /откъм учебния полигон/

 

КЛАСНИ СТАИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ   

класове

Класна стая

Класен ръководител

  1.  

104

Гергана Чирпанлиева

2.

110

инж. Краса Стефанова

3.

103

Стоянка Василева

4.

101

инж. Диан Динев

5.

108

инж.Жана Райкова

6.

106

Поля Атанасова

7.

10а

105

Велина Радоева

8.

10б

107

Неделчо Василев

9.

11а

102

Добринка Павлова

10

11б

109

инж. Даниела Сотирова

11.

12а

111

Мими Караколева

12.

12б

202

Надежда Христова

 

Ръководството и екипът на ПГЗ  пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!