•  
  •  

 

 

Добре дошли

През 2020г. ПГ по земеделие  отбеляза 85 години от своето създаване

 

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" води началото си от 1935 година с откриването на Допълнително земеделско училище. Той се предшества и от две други учебни заведения за подготовка на кадри в селското стопанство. Това са : Школата за бригадири в растениевъдството и животновъдството и Школата за тракторни бригадири.

 

Докато първата има регионално значение, то втората в продължение на няколко години подготвя стотици кадри за цялата страна. И двете школи стават солидна база за новооткрития през 1953 година Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство. Той е един от първите в страната и първи за Южна България техникум от този род. 


Със заповед на Министерството на земеделието и горите, считано от 10.08.1957 година, ТМЕСС и МТУ се сливат и се създава единно училище - Техникум по механизация на селското стопанство. На 15.05.2003 г. Техникумът е преименуван в Професионална гимназия по земеделие. 

Прочети повече...

 

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици и родители,

 

Съгласно заповед РД 09-3265 /16.11.2020г. на Министъра на образованието и науката  от 16.11.2020г. се преустановяват присъствените учебни занятия в ПГЗ "Христо Ботев", Ямбол и се преминава към обучение от разстояние в електронна среда до 26.11.2020г. включително. Присъствените учебни занятия се възстановяват на 27.11.2020г. Обучението от разстояние се осъществява в платформата Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за І-ви учебен срок и дневния режим за обучение от разстояние с начало 08:30 часа и продължителност на учебните часове - 40 минути.

 

инж.Силвия Янчева

за Директор на ПГЗ     

съгласно заповед № РД 09-171/09.11.2020г.

 


Обява за публичен търг - 16.11.2020г.