НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието и науката

РУО Ямбол
Всичко за матурите
Национален образователен портал
Държавна агенция за закрила на детето

Държавна автомобилна инспекция

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък от 8.00 до 16.30 ч.

GSM: 0893385104
Телефон: 046 / 99 13 45

Учебният център към ПГЗ„Христо Ботев” град Ямбол е открит на 10.09.2008 г. на основание Наредба №38/02.08.2002 г. от Министерство на транспорта и съобщенията, последно изменена и допълнена в ДВ брой 31/04.09.2014 г., Заповед № РД-1081 /24.08.2007 г. на МОН и писмо №1806/13.09.2007г. на МОН.

Учебният център се намира на втория етаж в сградата на ПГЗ, с адресна регистрация град Ямбол ул.”Милин камък” №6.

За теоретичното обучение УЦ разполага с учебен кабинет, оборудван с 11 броя компютри за обучение на кандидатите за водачи на МПС категория В и категория Ткт, мултимедиен проектор и всичко необходимо за обучението на курсистите. Разполага с офис и санитарно помещение на един и същи адрес. Сградата е с парно отопление и осигурен свободен достъп на граждани и учащи се от 8.00 до 16.30 часа.

Практическото обучение на кандидатите за водачи на МПС се осъществява на учебен автомобил Ауди А4 – рег.№ У9160АА, а за придобиване на категория Ткт – на нови колесни трактори.

Учебният център провежда квалификационна дейност по обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника – категория Твк-трактористи и Твк-З –комбайнери към МЗХ.

От създаването си до настоящия

момент в учебния център са обучени и придобили успешно свидетелство за правоспособност за посочените две категории 1418 кандидата.

Срок на обучение – 1 месец;
Обучението завършва с теоретичен и практически изпит пред комисия, определена от Министерство на земеделието и храните.

Необходими документи за записване в курс за обучение по категориите Твк-трактористи и Твк-комбайнери:

  1. Свидетелство за основно образование (или по-висока степен на образование);
  2. Свидетелство за правоуправление на МПС;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Навършени 17 години за категория Твк  и  18 години за категория Твк-З;

 

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ