НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието и науката

РУО Ямбол
Всичко за матурите
Национален образователен портал
Държавна агенция за закрила на детето

Държавна автомобилна инспекция

КОНТАКТИ


Директор 046 66 94 63
Помощник директор 046 66 94 60
Главен счетоводител 046 66 94 62
e-mail: pgz@abv.bg
адрес: гр. Ямбол, ул. "Милин камък" №6

 

Сигнали за нередности в гимназията подавайте на
ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ