ЗА ВАС УЧЕНИЦИ
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

 

 

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ КЪМ 9.11.2016 ГОДИНА
В ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ЯМБОЛ

ДНЕВНА ФОРМА

Паралелка професионално  направление
професия 
специалност

брой
свободни
места

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
 
3

621 Растениевъдство и животновъдство
621060 Фермер
6210601 Производител на селскостопанска продукция - 3 СПК 
и
621 Растениевъдство и животновъдство
621140 Агроеколог
6211401 Агроекология- 3 СПК 

1

 

2

10а
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
1
10б
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
1
11б
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
4
12а
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
4
12б
621 Растениевъдство и животновъдство
623070 Техник на селскостопанска техника
6230701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
3

ЗАДОЧНА ФОРМА

Паралелка професионално  направление
професия 
специалност

брой
свободни
места

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
 
1
10в
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
14
11в
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
4
12в
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
12

 

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ