ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - 2016/2017 ГОДИНА-ТУК

9а клас

ТЧ
час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
Математика Животновъдство Физика Животновъдство Химия
2
ФВС АЕ АЕ Информатика I гр./ ТЧ II гр.Информатика II гр./ ТЧ I гр.
3
Биология География История Информатика I гр./ ТЧ II гр. Информатика II гр./ ТЧ I гр.
4
Психология и логика История Химия БЕЛ Биология
5
АЕ ИТ I гр./ УП Метало-обработване II гр. Математика БЕЛ ФВС
6
БЕЛ ИТ II гр./ УП Метало-обработване I гр. География Физика РЕ
7
Час на класа УП Металообработва-не I гр. РЕ    
8
  УП Металообработва-не II гр.      

Легенда: БЕЛ - български език и литература; РЕ - руски език; АЕ - английски език; ТЧ - техническо чертане; ИТ - информационни технологии ; ФВС - физическо възпитание и спорт

нагоре

 


9б клас

час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
АЕ АЕ Информатика Iгр. / - - / ИТ II гр. Психология и логика
2
Химия Почвознание I гр./ Анатомия и физиология II гр. Информатика Iгр. / - РЕ ФВС
3
Математика Почвознание I гр./ Анатомия и физиология II гр. Физика БЕЛ Химия
4
География Почвознание I гр./ Основи на екологията II гр. География Математика РЕ
5
БЕЛ БЕЛ АЕ Биология Почвознание I гр./ Основи на екологията II гр.
6
Биология История ФВС История УП Почвознание I гр./ УП Анатомия и физиология II гр.
7
Час на класа ИТ I гр./ - - / Информатика II гр. Физика УП Почвознание I гр./ УП Анатомия и физиология II гр.
8
    - / Информатика II гр.    

Легенда: БЕЛ - български език и литература; РЕ - руски език; АЕ - английски език; ТЧ - техническо чертане; ИТ - информационни технологии; ФВС - физическо възпитание и спорт

нагоре

 


10а клас

час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
География БЕЛ Математика Етика и право Т и А
2
ИТ РЕ Физика История РЕ
3
БЕЛ АЕ Химия ФВС АЕ
4
Биология География История Икономика Т и А
5
Математика ССМ Икономика Т и А УП Т и А
6
АЕ ФВС БЕЛ АЕ УП Т и А
7
УП ССМ     Час на класа  
8
УП ССМ        

Легенда: БЕЛ - български език и литература; РЕ - руски език; АЕ - английски език; ТЧ - техническо чертане; ИТ - информационни технологии; ФВС - физическо възпитание и спорт; ССМ - селскостопански машини; Т и А - трактори и автомобили;

нагоре

 

 

10б клас

час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
Икономика География АЕ ФВС Т и А
2
БЕЛ Т и А География БЕЛ УП Т и А
3
ФВС БЕЛ ИТ Етика и право Математика
4
АЕ РЕ Икономика АЕ АЕ
5
ССМ Математика История Физика История
6
Т и А Биология РЕ Химия Т и А
7
Час на класа     УП ССМ  
8
      УП ССМ  

Легенда: БЕЛ - български език и литература; РЕ - руски език; АЕ - английски език; ИТ - информационни технологии; ФВС - физическо възпитание и спорт; ССМ - селскостопански машини; Т и А - трактори и автомобили;

нагоре

 

 

11а клас

час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
ССМ История УП РМТА РЕ Предприемачество
2
Т и А ЗБУТ УП РМТА ЗБУТ ЗИП Биология
3
История БЕЛ УП ССМ БЕЛ БЕЛ
4
Математика Математика УП ССМ ССМ ФВС
5
БЕЛ Хидравлика УП Т и А Хидравлика Т и А
6
РЕ ССМ УП Т и А ФВС ЗИП ССМ
7
Час на класа ЗИП Биология Философия    

Легенда: БЕЛ - български език и литература; РЕ - руски език; ФВС - физическо възпитание и спорт; ССМ - селскостопански машини; Т и А - трактори и автомобили; БДП - безопасност на движението по пътищата

нагоре

 

 


11б клас

час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
УП Т и А ССМ ЗИП География ССМ БЕЛ
2
УП Т и А БЕЛ Хидравлика История АЕ
3
УП РМТА ЗБУТ АЕ Математика ЗИП ССМ
4
УП РМТА Предприемачество ЗБУТ Хидравлика Философия
5
УП ССМ ЗИП География ФВС АЕ ССМ
6
УП ССМ Математика История Т и А  
7
Час на класа ФВС БЕЛ Т и А  

Легенда: БЕЛ - български език и литература; АЕ - английски език; ФВС - физическо възпитание и спорт; ССМ - селскостопански машини; БДП - безопасност на движението по пътищата; Т и А - трактори и автомобили;

нагоре

 

 


12а клас

час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
БЕЛ УП ЕЗТ Автоматизация БЕЛ ФВС
2
Свят и личност УП ЕЗТ Д и Р ССМ ЕЗТ
3
Д и Р УП РМТА Свят и личност ЗИП Д и Р БЕЛ
4
ЧЕП РЕ УП РМТА ЗИП Д и Р ЕЗТ Математика
5
ЗИП География УП Д и Р ЧЕП РЕ ФВС ЧЕП РЕ
6
Математика УП Д и Р ССМ ПП  
7
Час на класа Лаборатория ССМ   ПП  
8
  Лаборатория ССМ      

Легенда: БЕЛ - български език и литература; ФВС - физическо възпитание и спорт; ССМ - селскостопански машини; Т и А - трактори и автомобили; Д и Р - диагностика и ремонт; ЕЗТ - експлоатация на земеделска техника; ЧЕП - РЕ - чужд език по професията-руски език; ПП - производствена практика

нагоре

 

 


12б клас

час
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
1
ЕЗТ Д и Р ЕЗТ УП ЕЗТ Математика
2
ССМ ССМ Математика УП ЕЗТ Свят и личност
3
АЕ ЗИП Д и Р ФВС УП РМТА ФВС
4
ЗИП Д и Р БЕЛ ЧЕП АЕ УП РМТА БЕЛ
5
Свят и личност ЗИП Биология БЕЛ УП Д и Р ЧЕП АЕ
6
Автоматизация ПП Д и Р УП Д и Р  
7
Час на класа ПП   Лаборатория ССМ  
8
      Лаборатория ССМ  

Легенда: БЕЛ - български език и литература; ФВС - физическо възпитание и спорт; ССМ - селскостопански машини; Т и А - трактори и автомобили; Д и Р - диагностика и ремонт; ЕЗТ - експлоатация на земеделска техника; ЧЕП - АЕ - чужд език по професията-английски език; ПП - производствена практика

нагоре

 

 

 

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ