•  
  •  

 

 

Добре дошли

През учебната 2019/2020г. ПГ по земеделие ще чества 85 години от своето създаване

 

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" води началото си от 1935 година с откриването на Допълнително земеделско училище. Той се предшества и от две други учебни заведения за подготовка на кадри в селското стопанство. Това са : Школата за бригадири в растениевъдството и животновъдството и Школата за тракторни бригадири.

 

Докато първата има регионално значение, то втората в продължение на няколко години подготвя стотици кадри за цялата страна. И двете школи стават солидна база за новооткрития през 1953 година Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство. Той е един от първите в страната и първи за Южна България техникум от този род. 


Със заповед на Министерството на земеделието и горите, считано от 10.08.1957 година, ТМЕСС и МТУ се сливат и се създава единно училище - Техникум по механизация на селското стопанство. На 15.05.2003 г. Техникумът е преименуван в Професионална гимназия по земеделие. 

Прочети повече...

 

Последни новини

На 05.06. 2019г. в гр. Ямбол се проведе Парад на природните науки с открит демонстрационен  хепънинг „Докосни науката с нас”.

 

 ПГЗ "Христо Ботев" участва в мероприятието с демонстрация на определяне на рН на водата и почвата, разпознаване на семена от различни категории групи земеделски култури, представяне на хербарий от различни растения, наблюдение на растителна клетка с микроскоп - набор от микроскопски препарати.

 

Представители на Гимназията бяха ученици от специалност "Агроекология", г-жа Поля Атанасова - учител по Биология и г-н Неделчо Василев - учител по Агроекология и Растениевъдство.

 

 


Ученик от ПГЗ „Христо Ботев “ Ямбол  - най-добър в състезанието „Млад фермер“

 

Заслужено Първо място в състезанието „Млад фермер“, регион Южна България, модул „Животновъдство“, раздел „Хигиена на млекодобива“, спечели Стойчо Йорданов Костов -ученик от 12а клас на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в гр. Ямбол.

 

Той победи, благодарение на свето сериозно отношение, трудолюбие и спортсменски дух. С неговата победа се гордеят  учителите му, съученици,  близки и приятели. Вярваме, че Стойчо ще се представи достойно и в предстоящото Национално състезание „Млад фермер“ в Добрич този месец.