•  
 •  

 

 

Прием

ПРИЕМ 2018/2019
 

 

 1. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 5 ГОДИНИ  - СЛЕД ЗАВЪРШЕН   7-ми КЛАС ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: 
 • МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ 
  • ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА“
 • „АГРОЕКОЛОГИЯ“ 
  • ПРОФЕСИЯ „АГРОЕКОЛОГ“
 • „ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“ 
  • ПРОФЕСИЯ „ФЕРМЕР“
 1. ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ с ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  5 ГОДИНИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми КЛАС /само за лица навършили 16 години/ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА: 
 • МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“, 
  • ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА“

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 8-МИ КЛАС

 

Класиране

Първо

Второ

Трето

 

Подаване

на

документи

 от 20.06.2018г.

до

26.06.2018г.

от 04.07.2018г.

до

06.07.2018г.

от 20.07.2018г.

до

24.07.2018г.

Обявяване

на

резултати

до

03.07.2018г.

до

12.07.2018г.

до

26.07.2018г.

Записване на

приетите

ученици

 от 04.07.2018г.

до

06.07.2018г.

от 13.07.2018г.

до

17.07.2018г.

от 27.07.2018г.

до

30.07.2018г.

 

Необходими документи за кандидатстване: 
1. Заявление за участие в класиране – по образец

2. Свидетелство за завършено основно образование /7-ми клас/ 
3. Медицинско свидетелство
4. Служебна бележка с оценките от НВО - този документ се прилага, ако седмокласникът кандидатства в друг регион

 

     ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА !!!

     Непрекъснато в периода 15.06.2018г. до 01.09.2018г.

 

Необходими документи за кандидатстване: 
1. Заявление за участие в класиране – по образец на ПГЗ

2. Свидетелство за завършено основно образование /7-ми клас/ 

3. Медицинска свидетелство