•  
 •  

 

 

Прием

ПРИЕМ 2019/2020

 

І. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

1. Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство” ;

Професия с код 621070 “Техник на селскостопанска техника”;

Балообразуващи предмети:

 • Удвоена оценка от изпита по БЕЛ от НВО
 • Удвоена оценка от изпита по Математика от НВО
 • Оценката по Физика от свидетелството  за завършено основно образование
 • Оценката по Технологии от свидетелството  за завършено основно образование

 

2. Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия  с код 621140 „Агроеколог“

Балообразуващи предмети:

 • Удвоена оценка от изпита по БЕЛ от НВО
 • Удвоена оценка от изпита по Математика от НВО
 • Оценката по Химия от свидетелството  за завършено основно образование
 • Оценката по Технологии от свидетелството  за завършено основно
 • образование

 

  3. Специалност с код 621060 „Производител на селскостопанска продукция“

       Професия с код 6210602 „Фермер“

Балообразуващи предмети:

 • Удвоена оценка от изпита по БЕЛ от НВО
 • Удвоена оценка от изпита по Математика от НВО
 • Оценката по Биология от свидетелството  за завършено основно образование
 • Оценката по Технологии от свидетелството  за завършено основно образование

 

4. Специалност с код 6210103 „Трайни насаждения“

    Професия с код 621010 „Техник-растениевъд“;

Балообразуващи предмети:

 • Удвоена оценка от изпита по БЕЛ от НВО
 • Удвоена оценка от изпита по Математика от НВО
 • Оценката по Биология от свидетелството  за завършено основно образование
 • Оценката по Технологии от свидетелството  за завършено основно образование

         Начин на приемане във всички предложени специалности: Конкурс по документи

 

ІІ. ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:    

1. Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”;

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”;

Прием – 1  паралелка след завършено основно образование/7-ми клас/ и навършени    16 години

          Балообразуване:

          Утроява се оценката от първия балообразуващ предмет /БЕЛ/ и се сумира  с оценките от втория/Математика/ и третия/Технологии/ балообразуващ предмет. Максимален бал 30.

           Начин на приемане: Конкурс по документи

 

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 8-МИ КЛАС

Класиране

Първо

Второ

Трето

 

Подаване

на

документи

 от

03.07.2019г.

до

05.07.2019г.

 от 12.07.2019г.

до

16.07.2019г.

 от 24.07.2019г.

до

25.07.2019г.

Обявяване

на

резултати

до

11.07.2019г.

до

18.07.2019г.

до

29.07.2019г.

Записване на

приетите

ученици

 от

12.07.2019г.

до

16.07.2019г.

 от 19.07.2019г.

до

22.07.2019г.

от 30.07.2019г.

до

31.07.2019г.

 

Необходими документи за кандидатстване: 
1. Заявление за участие в класиране – по образец

2. Свидетелство за завършено основно образование /7-ми клас/ 
3. Медицинско свидетелство
4. Служебна бележка с оценките от НВО - този документ се прилага, ако седмокласникът кандидатства в друг регион

 

     ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА !!!

     Непрекъснато в периода 15.06.2018г. до 01.09.2018г.

 

Необходими документи за кандидатстване: 
1. Заявление за участие в класиране – по образец на ПГЗ

2. Свидетелство за завършено основно образование /7-ми клас/ 

3. Медицинска свидетелство