ПГ по земеделие "Христо Ботев", гр. Ямобил :: Ръководство
 
 
  •  
  •  

 

 

Ръководство

 

ДИРЕКТОР

инж. Тодор Тодоров
тел: 046 / 66 94 63

zam

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Румяна Кирова

Кирова

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

Силвия Янчева

Янчева