•  
  •  

 

 

Учители

УЧИТЕЛ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

1

инж.Тодор Тодоров Директор

Здравословни и безопасни условия на труд

2

Румяна Кирова - ЗДУД

История и цивилизация

3

Силвия Янчева - ЗДУПД

Почвознание

4

Милена Грозева

Информатика и ИТ

5

Теодора Добрева

Български език и литература

6

Стоянка Василева

Английски език, Чужд език по професията

7

Гергана Чирпанлиева

Български език и литература, Руски език

8

Мариана Бадова

Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

9

Надя Вълчева

Математика, Информационни технологии

10

Величка Георгиева

Физика и астрономия, възпитател

11

Кристина Танева

География и икономика

12

Светлин Иванов

Физическо възпитание и спорт

13

Станислав Иванов

История и цивилизация, Философия, Психология, Етика и право, Свят и личност

14

Димитър Динев

Механизация на горското стопанство, Трактори и автомобили, Селскостопански машини

15

Димитър Цонев

Хидравлика, Технология на металите, Автоматизация, Електротехника, Експлоатация на земеделска техника, Диагностика и ремонт, Производствена практика

16

Кольо Колев

УП по специални предмети

17

Ангел Ангелов

УП по специални предмети

18

Генчо Генов

Управление на МПС категория В, УП по специални предмети

19

Николай Маджаров

Управление на МПС категория ТкТ, УП по специални предмети

20

Петър Михалев

специални предмети

21

Илиан Бонев

Управление на МПС категория В

22

Стоян Стоянов

възпитател

23

Катя Динева

възпитател