•  
  •  

 

 

Учители

УЧИТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

1

инж.Тодор Тодоров - ДИРЕКТОР

Здравословни и безопасни условия на труд

2

Румяна Кирова - ЗДУД

История и цивилизация

3

инж. Силвия Янчева ЗДУПД

Растениевъдство

4

Теодора Добрева

Български език и литература

5

Мими Караколева

Български език и литература

6

Гергана Чирпанлиева

Руски език; Български език и литература

7

Стоянка Василева

Английски език, Чужд език по професията

8

Поля Атанасова

Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

9

Надя Вълчева

Математика, Информационни технологии

10

Инж.Даниела Сотирова

Информационни технологии; Изобразително Изкуство

11

Надежда Христова

Математика; Физика и астрономия; Музика

12

Велина Радоева

География и икономика; История и цивилизация; Свят и личност

13

Станислав Иванов

История и цивилизация, Философия, Етика и право

14

Стоян Стоянов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

15

Светлин Иванов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

16

инж.Диан Динев

Диагностика и ремонт, Експлоатация на земеделска техника, Селскостопански машини

17

инж.Димитър Цонев

Хидравлика, Технология на металите, Автоматизация, Електротехника, Производствена практика

18

инж.Петър Михалев

Трактори и Автомобили

19

инж.Жана Райкова

Основи на земеделието; Механизация на земеделието

20

Неделчо Василев

Агроекология; Растенивъдство

21

Кольо Колев

Учебна практика и Лаборатория

22

Ангел Ангелов

Учебна практика и Лаборатория

23

Желязко Въртигоров

Учебна практика

24

Красимира Стефанова

Животновъзднво

25

Илиан Бонев

Управление на МПС категория В, Учебна практика

26

Николай Маджаров

Управление на МПС категория ТкТ

27

Величка Георгиева

възпитател

28

Катя Динева

възпитател

29

Генчо Генов

възпитател