•  
  •  

 

 

Класни ръководители

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

1

ВЕЛИНА РАДОЕВА

География и икономика; История и цивилизация; Свят и личност

2

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ

Агроекология; Растенивъдство

3

КОЛЬО КОЛЕВ

Учебна практика и Лаборатория

4

ТЕОДОРА ДОБРЕВА

Български език и литература

5

ИНЖ.ДАНИЕЛА СОТИРОВА

Информационни технологии

6

10а

МИМИ КАРАКОЛЕВА

Български език и литература

7

10б

НАДЕЖДА ХРИСТОВА

Математика; Физика и астрономия; Музика

8

10в

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА

Животновъдство

9

11а

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА

Английски език, Чужд език по професията

10

11б

ИНЖ.ПЕТЪР МИХАЛЕВ

Трактори и Автомобили

11

11в

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

История и цивилизация, Философия, Етика и право,

12

12а

ИНЖ. СИЛВИЯ ЯНЧЕВА 

Растениевъдство

13

12б

ИНЖ.ЖАНА РАЙКОВА

Основи на земеделието; Механизация на земеделието

14

12в

КАТЯ ДИНЕВА

възпитател