•  
  •  

 

 

Паралелки

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ПГЗ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕ ОБУЧАВАТ:

 

В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 249 УЧЕНИЦИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 10 ПАРАЛЕЛКИ

 

В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 115 УЧЕНИЦИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 4 ПАРАЛЕЛКИ

ДНЕВНА ФОРМА 

 

Паралелка

Професионално  направление
Професия 
Специалност

класен 
ръководител

621 Растениевъдство и животновъдство

621070 Техник на селскостопанска техника

6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК

Теодора Добрева

345 Администрация и управление

345120 Икономист

3451203 Земеделско стопанство - 3 СПК

 и

621 Растениевъдство и животновъдство

621060 Фермер

6210601 Производител на селскостопанска продукция - 3 СПК

Даниела Сотирова

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 

Мими Караколева

621  Растениевъдство и животновъдство

621140  Агроеколог

6211401 Агроекология

и

621 Растениевъдство и животновъдство
621060 Фермер
6210601 Производител на селскостопанска продукция - 3 СПК 

Надежда Христова

10а

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 

Николай Маджаров

10б

621  Растениевъдство и животновъдство

621140  Агроеколог

6211401 Агроекология - 3 СПК

и

621 Растениевъдство и животновъдство

621060 Фермер

6210601 Производител на селскостопанска продукция - 3 СПК

Петър Михалев

11а

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 

инж.Силвия Янчева

11б

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 

инж.Жана Райкова

12а

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК

Гергана Чирпанлиева

12б

621 Растениевъдство и животновъдство
623070 Техник на селскостопанска техника
6230701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК

Стоянка Василева

 

 

ЗАДОЧНА ФОРМА

Паралелка

Професионално  направление
Професия 
Специалност

класен 
ръководител

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 

Неделчо Василев

10в

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 

Станислав Иванов

11в

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство -3 СПК  

Катя Динева

12в

621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 

Кольо Колев