•  
  •  

 

 

Паралелки

КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

1

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

2

0,5 паралелка

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

0,5 паралелка

Специалност  621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

3

1 паралелка – задочна форма на обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

4

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

5

0,5 паралелка

Специалност  3451203 “Земеделско стопанство” ;

Професия 345120 “Икономист”;

0,5 паралелка

Специалност:621060 „Производител на селскостопанска         продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

6

10а

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

7

10б

0,5 паралелка

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

0,5 паралелка

Специалност  621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

8

10в

1 паралелка – задочно обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

9

11а

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

10

11б

0,5 паралелка

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

0,5 паралелка

Специалност  621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

11

11в

1 паралелка – задочно обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

12

12а

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

13

12б

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

14

12в

1 паралелка – задочно обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”