•  
  •  

 

 

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ
НА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

 

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа.
2. Училището е отворено в работните дни от 7.00 до 16.30 часа.
3. Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание. 
4. Продължителността на учебните часове е 45 минути.
5. Междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие е между трети и четвърти час и е с продължителност 20 минути.
6. Учебните практики за следобедни групи започват в 14.00 часа.
7. Часовете по учебна практика са с продължителност 45 минути.
8. Часовете по производствена практика са с продължителност 60 минути.

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

1 час - от 8.00 ч. до 8.45 ч.

2 час - от 8.55 ч. до 9.40 ч.

 3 час - от 9.50 ч. до 10.35 ч.

  4 час - от 10.55 ч. до 11.40 ч

   5 час - от 11.50 ч. до 12.35 ч.

6 час - от 12.45 ч. до 13.30 ч.

7 час - от 13.40 ч. до 14.25 ч.