Бюджет

2024

Бюджет на ПГЗ за 2024 г.
 

2023

Касов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

Касов отчет за третото тримесечие на 2023 г.

Касов отчет  за второ тримесечие на 2023 г.

Касов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Бюджет на ПГЗ за  2023 г.

 

2022

Касов отчет за четвърто тримесечие на 2022г.

Касов отчет за третото тримесечие на 2022 г.

Касов отчет  за второ тримесечие на 2022 г.

Касов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Бюджет на ПГЗ за  2022г.

 

2021

Касов отчет за четвърто тримесечие на 2021г.

Касов отчет за третото тримесечие на 2021 г.

Касов отчет за второ тримесечие на 2021 г.

Касов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Бюджет на ПГЗ за  2021г.

 

2020

Отчет за изпълнение на бюджета  за четвърто тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за третото тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за второто тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за първото тримесечие на 2020г.

Бюджет на ПГЗ за  2020г.

 

2019

Отчет за изпълнение на бюджета  за четвърто тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за трето тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за второто тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за първото тримесечие на 2019г.

Бюджет на ПГЗ за  2019г.

 

2018

Отчет за изпълнение на бюджета  за четвъртото тримесечие на   2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за третото тримесечие на   2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за второто тримесечие на   2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за първото тримесечие на   2018г.

Бюджет на ПГЗ за  2018г.