•  
  •  

 

 

Бюджет

2021

Касов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Бюджет на ПГЗ за  2021г.

 

2020

Отчет за изпълнение на бюджета  за четвърто тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за третото тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за второто тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за първото тримесечие на 2020г.

Бюджет на ПГЗ за  2020г.

 

2019

Отчет за изпълнение на бюджета  за четвърто тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за трето тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за второто тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за първото тримесечие на 2019г.

Бюджет на ПГЗ за  2019г.

 

2018

Отчет за изпълнение на бюджета  за четвъртото тримесечие на   2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за третото тримесечие на   2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за второто тримесечие на   2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета  за първото тримесечие на   2018г.

Бюджет на ПГЗ за  2018г.