•  
  •  

 

 

Задочна форма на обучение

2023/2024

График на учебното време за задочна форма на обучение за 2023-2024 г.

Графици за изпити в задочна форма на обучение 2023-2024 г.

 

2022/2023

График изпити в задочна форма 2022-2023г.

График на учебното време за ЗФО за 2022-2023 учебна година

 

2021/2022

График на учебното време за учениците в ЗФО за 2021-2022г.

График на изпитите в Задочна форма на обучение ПГЗ 2021-2022г.

 

2020/2021

График за изпити в ЗФО - ІІ-ра и ІІІ-та сесия 2021г. 

График изпити Задочно обучение - І-ва сесия 2020-2021

График на изпитите в Задочна форма на обучение ПГЗ 2020-2021г.

График на учебното време за учениците в ЗФО за 2020-2021г.

 

2019/2020

График на изпитите в задочна форма на обучение в ПГЗ 2019-2020

График и заповед ЗФО - 12 клас

 

2018/2019

График поправителни изпити - юлска сесия - ЗФО 10-12 клас

График поправителни изпити - юлска сесия - ЗФО 8 клас

График за изпитите в задочна форма на обучение - Втора сесия

График за изпитите в задочна форма на обучение - Първа сесия

График на изпитите в задочна  форма на обучение в ПГЗ Христо Ботев Ямбол

Заповед график Задочна форма на обучение