•  
  •  

 

 

Архив - новини

Покана - Обществен съвет 19-04-2021

  

Пролетна ваканция

 

Уважаеми родители и ученици,

В съответствие със Заповед № № РД 09-2118/28.08.2020 г.  и заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на Министъра на образованието и във връзка със Заповед № РД 01-194/30.03.2021г. на Министъра на здравеопазването:

1.         Пролетната ваканция за учениците от VІІІ до ХІ клас ще започне от 05.04.2021г. и ще продължи до 11.04.2021г. включително.

2.         За учениците от ХІІ клас ваканцията ще започне от 08.04.2021г. и ще продължи до 11.04.2021г. включително.

3.         Дните от 05.04.2021г. до 07.04.2021г. са учебни за ХІІ клас, а обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда.

4.         Учебните занятия ще се възстановят  на 12.04.2021 г. по определен със заповед на Министъра на образованието и науката график, който ще поместим по-късно.   

Бъдете здрави !

 

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА ПГЗ

 

 


 

Учениците от ПГЗ „Христо Ботев“- гр. Ямбол се включиха в "Дни на медийна грамотност 2021". 

 

Инициативата е на учителите по Информационни технологии в гимназията.

 

В Час на класа и в часовете по Гражданско образование учениците обсъдиха теми за фалшивите профили в социалните мрежи, за киберпрестъпността, как да постъпват при кибератаки, как да се обучават безопасно. От дискусиите в часовете стана ясно, че всички ученици имат профили в една или повече социални мрежи и използват приложения за незабавни съобщения. На въпроса: „Срещали ли сте фалшиви профили в социалните мрежи?“ повече от половината от учениците отговарят, че са забелязвали такива, а голяма част от учениците заявяват, че знаят как да различат фалшив профил от истински, благодарение на знанията си от часовете по информационни технологии в училище. 

 


Обучение от разстояние в електронна среда за периода 11.03.2021г. до 02.04.2021г.

 

Уважаеми родители и ученици!

Във връзка със Заповед №РД-01-137/10.03.2021г. на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол, считано от 11.03.2021г. в периода от 11.03.2021г. до 02.04.2021г. обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас  на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол в дневна и задочна форма на обучение ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  

Учебните часове  започват от 08:00ч. и са с продължителност 40 минути, а междучасията по 15 минути.

Обучението се провежда синхронно в обучителната платформа Microsoft teams при спазване на утвърденото седмичното разписание за І-ви учебен срок.

За същия период се прекратяват  и изпитите на учениците в задочна форма на обучение

Бъдете здрави !

 

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА ПГЗ

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици и родители,

във връзка със Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката за  периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна и задочна форма на обучение в ПГЗ „Христо Ботев“ ще се извършва по следния график:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено ще се обучават учениците от 8-ми клас (дневна форма на обучение) и 12-ти клас – (дневна и задочна форма на обучение);

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено ще се обучават учениците от 10-ти клас (дневна и задочна форма на обучение) и 11-ти клас (дневна форма на обучение);

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено ще се обучават учениците от 9-ти и 12-ти клас (дневна и задочна форма на обучение).

Обучението от разстояние се осъществява в платформата Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за ІІ-ри учебен срок.  Учебните часове за учениците в присъствена форма, както и за тези, които ще се обучават от разстояние в електронна среда е с начало 08:00 часа,  продължителност на учебните часове - 40 минути и междучасия по 15 минути.

 

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА ПГЗ

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСОВЕТЕ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО РМТА – ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА ЗА ПЕРИОДА ОТ 19.01.2021 Г. ДО 02.02.2021 Г.

 

Клас

Редовно седмично разписание

Променено седмично разписание

11 а

6 и 7 час /петък/– Колев/Въртигоров/Генов

7 и 8 час /петък/-

Колев/Въртигоров/Генов

11 б

5 час /понеделник/– I гр. - Колев/Въртигоров

8 час/четвъртък/ – I гр. -Колев/Въртигоров

12 а

4 и 5 час /вторник/- I, II и ІІІ гр.

Колев/Въртигоров/Генов

7 и 8 час /вторник/-I и II гр.

Колев/Въртигоров

8 и 9 час /Сряда/- III група Г.Генов

12 б

1 и 2 час /петък/– I гр.-Генов/Колев

3 и 4 час /петък/– II гр. – Генов/Въртигоров

5 час –II гр.- инж.Д.Динев

1 и 2 час /петък/– I гр.-Генов/Колев

3 и 4 час /петък/– II гр. – Генов/Въртигоров

7 час/петък/ – II гр.-инж.Д.Динев

 

Изготвил:  ЗДУПД

/инж.Силвия Янчева/

  

Обучение от разстояние в електронна среда за периода 04.01.2021 - 31.01.2021г.

 

Уважаеми родители и ученици!

 

Във връзка със заповед № РД-01-677/25.11.2020г., изменена и допълнена със заповед № РД 01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас  на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  

 

Учебните часове  започват от 08:30ч. и са с продължителност 40 минути, а междучасията по 10 минути, включително и голямото междучасие.

 

Обучението се провежда синхронно в обучителната платформа Microsoft teams при спазване на утвърденото седмичното разписание за І-ви учебен срок.

 

Бъдете здрави !

 

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА ПГЗ

 


 

Поредна награда за ПГЗ

 

Радостни сме да съобщим, че ученичката  от 10б клас, специалност „Агроекология“,  Стоянка Иванова взе участие в конкурса „Моето стопанство ІІ“, което е част от съвместната кампания на Министерството на земеделието и горите и Министерството на образованието и науката  „Супер Фермер“, подкрепяща младите хора в развитието им в областта на земеделието.

 

Горди сме с постижението на Стоянка, която бе удостоена с Грамота от Министерството на земеделието и горите за отличен иновативен проект за стартиране на бизнес в направление „Растениевъдство и животновъдство“!

 

Гордеем се със Стоянка и й пожелаваме нови успехи в следващите начинания!

 

 


 

ПГЗ отбеляза Европейската седмица на професионалното образование под надслов "Открий своя талант. Своя път. Своя избор."

 

Макар и в условията на обучение от  разстояние в електронна среда, учениците на ПГЗ "Христо Ботев", Ямбол за пети път отбелязаха Европейската седмица на професионалното образование, която  се проведе от 03.11 до 12.11.2020г..  В  поредица от часове в електронна среда те си припомниха вече  проведените  мероприятия, имащи за цел да популяризират преимуществата на професионалното образвание за личностното и кариерно развитие на всеки от тях. 

 

 

 


Обучение от разстояние в електронна среда за периода 30.11.2020 - 21.12.2020г.

 

Уважаеми родители и ученици!

Във връзка със заповед № РД 01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването  и заповед № РД 09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката за преминаване на всички ученици към обучение от разстояние в електронна среда, от 30.11.2020г. учебните часове  за учениците на ПГЗ започват от 08:30ч. и са с продължителност 40 минути, а междучасията по 10 минути, включително и голямото междучасие.

Обучението се провежда синхронно в обучителната платформа Microsoft teams при спазване на утвърденото седмичното разписание за І-ви учебен срок.

Бъдете здрави !

 

За директор

инж.Силвия Янчева

Съгласно заповед № РД 09-171/09.11.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици и родители,

 

Съгласно заповед РД 09-3265 /16.11.2020г. на Министъра на образованието и науката  от 16.11.2020г. се преустановяват присъствените учебни занятия в ПГЗ "Христо Ботев", Ямбол и се преминава към обучение от разстояние в електронна среда до 26.11.2020г. включително. Присъствените учебни занятия се възстановяват на 27.11.2020г. Обучението от разстояние се осъществява в платформата Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за І-ви учебен срок и дневния режим за обучение от разстояние с начало 08:30 часа и продължителност на учебните часове - 40 минути.

 

инж.Силвия Янчева

за Директор на ПГЗ     

съгласно заповед № РД 09-171/09.11.2020г.

 


Обява за публичен търг - 16.11.2020г.

 


 

 


 

 


УЧАСТИЕ НА ПГЗ "ХРИСТО БОТЕВ" В ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

 

ПГЗ "Христо Ботев" се включи със свой щанд в Регионалното изложение на екологични продукти, проведено на втори октомври край Спортния комплекс в село Генерал Инзово. Гимназията представи с различни експонати развитието на земеделието от древноста до наши дни, както и професиите и специалностите, по които се обучават нашите възпитаници днес. Особен интерес предизвикаха автентичните народни носии от различни етнографски региони на страната, представени от наши ученици, а така също пчелните продукти и червените вина с марката на училището. Изложението бе организирано в изпълнение на трансграничен проект на Евро Клуб "Жена" - Ямбол и секцията на жените - предприемачки към Търговската палата в Одрин.

 

 

 


Учебна практика в реална работна среда.

 

На 16.10.2020г. учениците от 12-ти клас на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев", Ямбол имаха възможност да участват в сеитбата на есенниците в масива от 84 дка, в землището на с. Стара река, собственост на Гимназията. Мероприятието бе част от учебната практика, която те провеждат в реална учебна среда. 

 

 

 


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

УЧИЛИЩЕ: ПГЗ "Христо Ботев", град Ямбол, община Ямбол

 

Клас

Паралелка

Описание

Брой свободни

места

Дата на публикуване

8

a

Професия:621070  „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

3

23.10.2020 г.

8

б

Професия:621040   „Техник-животновъд“

Специалност:6210406„Пчеларство и бубарство“

10

23.10.2020 г.

8

в

Професия:621010  „Техник-растениевъд“

Специалност:6210103„Трайни насаждения“

8

23.10.2020 г.

9

а

Професия:621070  „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

3

23.10.2020 г.

9

 

б

Професия:621140 „Агроеколог“

Специалност:6211401 „Агроекология“

3

23.10.2020 г.

9

б

Професия:621060 „Фермер“

Специалност:6210602 „Производител на

селскостопанска продукция“

2

23.10.2020 г.

9

в

Професия:621010  „Техник-растениевъд“

Специалност:6210103 „Трайни насаждения“

12

23.10.2020 г.

9

г

Професия:621070  „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

6

23.10.2020 г.

10

а

Професия:621070  „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

0

23.10.2020 г.

10

 

б

Професия:621140 „Агроеколог“

Специалност:6211401 „Агроекология“

0

23.10.2020 г.

10

б

Професия:621060 „Фермер“

Специалност:6210602 „Производител на

селскостопанска продукция“

0

23.10.2020 г.

10

в

Професия:621070  „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

6

23.10.2020 г.

11

а

Професия:621070  „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

4

23.10.2020 г.

11

б

Професия:345120  „Икономист“

Специалност:3451203 „Земеделско стопанство“

1

23.10.2020 г.

11

б

Професия:621060 „Фермер“

Специалност:6210602 „Производител на

селскостопанска продукция“

2

23.10.2020 г.

12

а

Професия:621070 „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

9

23.10.2020 г.

12

 

б

Професия:621140 „Агроеколог“

Специалност:6211401 „Агроекология“

5

23.10.2020 г.

12

б

Професия:621060 „Фермер“

Специалност:6210602 „Производител на

селскостопанска продукция“

3

23.10.2020 г.

12

в

Професия:621070 „Техник на селскостопанска техника“

Специалност:621701 „Механизация на селското стопанство“

15

23.10.2020 г.

Дата на генериране: 23.10.2020

 


 

Уважаеми ученици и родители,

Поради  усложнената епидемична обстановка в страната  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година  в ПГЗ „Христо Ботев“, Ямбол ще се проведе по следния начин:

  1. Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от VIII клас и техните родители. След Тържеството по откриването ще се проведат и общи родителски срещи по паралелки.
  • Начален час -  10:00 ч. – в двора на гимназията;

 

  1. За IX,X,XI и XII клас  - ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА в класните стаи  на класовете.
  • Начален час 09:30ч. 

           ВХОД  за учениците от IX,X,XI и XII КЛАС  – северен  /откъм учебния полигон/

 

КЛАСНИ СТАИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ   

класове

Класна стая

Класен ръководител

  1.  

104

Гергана Чирпанлиева

2.

110

инж. Краса Стефанова

3.

103

Стоянка Василева

4.

101

инж. Диан Динев

5.

108

инж.Жана Райкова

6.

106

Поля Атанасова

7.

10а

105

Велина Радоева

8.

10б

107

Неделчо Василев

9.

11а

102

Добринка Павлова

10

11б

109

инж. Даниела Сотирова

11.

12а

111

Мими Караколева

12.

12б

202

Надежда Христова

 

Ръководството и екипът на ПГЗ  пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!

  

Информация за промяна датите на ДЗИ – сесия Май-Юни !

 

Съгласно Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката датите за провеждане държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020г.  са изменят както следва:

Сесия май-юни

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

 

Държавни зрелостни изпити по желание по:

  • английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа. немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език,
  • химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
  • математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
  • биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало 08,00 часа;

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“ -  сесия май-юни:

 

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 29.05.2020 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по

училища, сгради и зали

до 29.05.2020 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни

зрелостни изпити

до 29.05.2020 г.

Оценяване на изпитните работи

03 – 14 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 15 юни 2020 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 26 юни 2020 г.

 


 


Уважаеми ученици и родители,

 

От днес, 16.03.2020г. стартира дистанционното обучение за учениците в ПГЗ „Христо Ботев“- гр. Ямбол. В раздел „Ученици и родители“ са поместени „График на учебните часове за дистанционно обучение“ и „Седмично разписание за дистанционно обучение“.

 


Уважаеми ученици и родители,

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната ви информираме, че от 16.03.2020г. екипът на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол  ще осъществява дистанционно обучение за своите ученици.

 

Създадените фейсбук и месинджър групи по класове ще се използват за осъществяване на учебен процес по теоретичните предмети. За целта учителите ще използват авторски и лицензиран електронен ресурс – уроци, презентации, електронни учебници, електронни обучителни платформи. Дидактическите материали ще бъдат помествани на фейсбук страниците на класовете по утвърден от директора график и в съответствие със седмичното разписание за втори срок.

 

На  учениците от 10-ти  и 12-ти клас ще бъдат предоставени линкове към електронни и онлайн-тестове за самоподготовка за НВО и ДЗИ.

 

За всички нас – учители и ученици, това което предстои ще бъде предизвикателство, но сме уверени, че с общи усилия ще се справим!  

 

Ръководството на ПГЗ

 


 

Покана до членовете на Обществения съвет на ПГЗ 14-01-2020г

 


 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми колеги,

 

Скъпи ученици и родители,

 

На прага сме на вече отминаващата 2019-та година и очакваме да посрещнем новата календарна 2020 година. Обичаме да правим равносметки за отминалите дни и в същото време да набелязваме нови очаквания за предстоящите. Уверено мога да заявя, че Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” изпраща една успешна 2019-та година. Тя не беше лесна, защото с всяка изминала година образованието е изправено пред нови предизвикателства и българското училище трябва да посреща спецификите на съвремието,  адаптирайки  учебния процес, така че да бъде модерен и отговарящ на потребностите както на учениците, така и на цялото общество. Ние -  ръководството, учителите и служителите -  от ПГЗ „Христо Ботев”,  работим със сърце и професионализъм.

 

Успехите, които постигаме, са плод на много труд, дисциплина и постоянство. Гордеем се с отличното представяне на Стойчо Костов от 12 клас, който спечели първо място в Националното състезание „Млад фермер”. С тази награда той показа, че обучението в Гимназията е на високо ниво, реализацията на пазара на труда е сигурна и нашите възпитаници имат добро бъдеще.

 

Гордеем се и с постигнатото от Александър Чавдаров от 12 клас, който спечели първо място в Националния конкурс за есе „Да опазим планетата чиста”. Радваме се и на успехите на Мария Колева от 11кл, която се представи достойно с  рисунка-проект в конкурс, организиран от община  Бургас,  с приза на Милен Гочев от 11 клас, който се класира на  второ място в Областния конкурс-изложба по приложно и изобразително изкуство „От Коледа до Васильовден”.

 

Няма да пропусна да изразя удовлетворението си от поредната успешно осъществена мобилност по програмата „Еразъм+”. В началото на месец май група ученици посетиха гр.Брага, Португалия и проведоха там 14-дневна учебна практика.

 

Знам, че новата година крие нови предизвикателства и отговорности пред нас. Още в началото на 2020 година Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” ще бъде домакин на регионалния кръг за южна България на Националното състезание „Млад фермер”. През следващата година ПГЗ ще отбележи и своя бележита годишнина – 85 години от своето създаване. Предстоят  ни и нови проекти  по европейската програма „Еразъм+”.

 

В най-светлите и топли празнични дни – в очакване на Рождество Христово и настъпването на Нова година  искам да поздравя целия колектив на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”. Благодаря  Ви, уважаеми колеги, за добрата работа през годината! Вярвам, че и занапред ще постигаме още, защото, когато сме заедно, сме силни и можем да преодолеем всяко препятствие.

 

Скъпи ученици и родители, обръщам се и към Вас, като изказвам своята благодарност за доверието, което ни гласувахте. Бъдете уверени, че ние ще го оправдаем!

 

Желая на всички здраве, щастие и късмет !

 

Светло Рождество Христово!  Успешна и щастлива Нова година!

                                                                                      

 

                                                                                 инж. Тодор Тодоров

                                                                                 Директор на ПГЗ „Христо Ботев“ гр.Ямбол

 


На 18.12.2019г.  победителите в конкурса-изложба "От Коледа до Васильовден" получиха своите награди. С второ място заслужено бе отличена живописната творба на Милен Гочев от 11а клас на ПГЗ "Христо Ботев". Поздравления за Милен и неговата ръководителка г-жа Даниела Сотирова, която го поощри да участва в конкурса!

 


Коледен концерт

 

На 16.12.2019г.  в централното фоайе на ПГЗ "Христо Ботев" клуб "10-та муза" представи своя коледен спектакъл под мотото "Светът има нужда от моята песен". Солови и ансамблови изпълнения на емблематични парчета на няколко езика, авторски текстове и музика, български и балкански фолклор и какво ли още не... Изпълнителите, раздали се докрай, бяха извикани на бис. Коледното настроение завладя цялото училище!
Благодарим на клуб "10-та муза" и неговия ръководител - г-жа Гергана Чирпанлиева! ♥️

 

 

 


Седмицата на четенето

 

Който си е четящ по природа не чака тази седмица, той си чете постоянно. За него четенето е като хляба, като въздуха, като водата, като дрехите...и още "Голи са без книги народите", казва преди близо 1200 години Константин Кирил Философ. За да проверят истиността на тези твърдения, днес учениците на ПГЗ "Христо Ботев" посетиха градската библиотека "Г.С.Раковски". Вярваме, че голяма част от тях ще се върнат отново, като читатели!

 

 


Отбелязване на световния ден в памет на жертвите от ПТП

 

Тази година световния ден в памет на жертвите от ПТП премина под мотото “Животът не е резервна част”. Много бяха мероприятията, с които ПГЗ отбеляза събитието: изработване на постери в час по ИТ, демонстрация от БЧК по оказване на първа помощ при ПТП; презентации по темата с актуални данни за жертвите от войната по пътищата в България; състезание по решаване на листовки; състезание по майсторско управление на автомобил и земеделска техника! 

 

Приключи участието на учениците от ПГЗ “Христо Ботев” в проект “Практическо развитие на земеделието “ на Програма Еразъм+, осъществен в град Брага, Португалия. За успешния край на това невероятно приключение благодарим на нашите домакини от Braga Mob!

 

 


На 05.06. 2019г. в гр. Ямбол се проведе Парад на природните науки с открит демонстрационен  хепънинг „Докосни науката с нас”.

 

 ПГЗ "Христо Ботев" участва в мероприятието с демонстрация на определяне на рН на водата и почвата, разпознаване на семена от различни категории групи земеделски култури, представяне на хербарий от различни растения, наблюдение на растителна клетка с микроскоп - набор от микроскопски препарати.

 

Представители на Гимназията бяха ученици от специалност "Агроекология", г-жа Поля Атанасова - учител по Биология и г-н Неделчо Василев - учител по Агроекология и Растениевъдство.

 

 


Ученик от ПГЗ „Христо Ботев “ Ямбол  - най-добър в състезанието „Млад фермер“

 

Заслужено Първо място в състезанието „Млад фермер“, регион Южна България, модул „Животновъдство“, раздел „Хигиена на млекодобива“, спечели Стойчо Йорданов Костов -ученик от 12а клас на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в гр. Ямбол.

 

Той победи, благодарение на свето сериозно отношение, трудолюбие и спортсменски дух. С неговата победа се гордеят  учителите му, съученици,  близки и приятели. Вярваме, че Стойчо ще се представи достойно и в предстоящото Национално състезание „Млад фермер“ в Добрич този месец.

 


Заслужено 1 място за Стойчо Йорданов Костов и на финала на състезанието "Млад фермер" - национален етап, в модул""Животновъдство", раздел" Хигиена на млекодобива" в гр. Добрич.

 

Той стигна до тук, благодарение на отличната професионална подготовка, която получи от своите учители. Горди сме, не само от неговата победа, но и от факта, че той е избрал именно ПГЗ"Хр. Ботев" гр. Ямбол, за своята успешна професионална реализация.

 

Желаем му от сърце здраве, лично щастие, достойно представяне в предстоящите матури и наесен да бъде студент.


С уважение и поздрав към Стойчо : Педагогическия колектив на ПГЗ"Хр. Ботев" гр. Ямбол

 

 

 


ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПГЗ - УЧЕБНА 2018/2019г.

 

ПГЗ „Христо Ботев“ - Ямбол дава възможност за богата и разнообразна извънкласна дейност, която създава благоприятна културна среда, прави училището желана територия за учениците, запълва свободното им време с полезни дейности, предпазва ги  от рискове, дава възможност за ранна превенция срещу негативните прояви и послания. 

 

Свободното време на учениците през Втори учебен срок на 2018/2019г. е осмислено чрез включването им във формирани групи по интереси както следва:

 

 

 

КЛУБ/ГРУПА

 

НАПРАВЛЕНИЕ

 

ПОДОБЛАСТ

 

РЪКОВО-ДИТЕЛ

 

 

1

Клуб"Млад агроеколог"

Екологично образование и здравословен начин на живот

Екология

инж. Силвия Янчева

 

2

Клуб "Прозорец към дигиталния свят"

Дигитална креативност

Дигитални умения

Инж.Станка Христова

 

3

Клуб "Забавна математика"

Математика

Приложна математика

Надежда Христова

 

4

Клуб "Млад механизатор"

Технологии

Техника и технологии

Желязко Въртигоров

 

5

Клуб "Български фолклор"

Изкуства и култура

Приложни изкуства

Мими Караколева

 


Участието на ПГЗ "Христо Ботев" в международния маскараден фестивал "Кукерландия" 2019 – Ямбол.

 

 


Кампания за  училищна превенция на употребата на алкохол и други психоактивни вещества 2019

 

За поредна година Превантивно информационния център към Община Ямбол проведе кампания за училищна превенция на употребата на алкохол и други психоактивни вещества. Учениците от 9а и 9б клас на ПГЗ "Христо Ботев" - гр. Ямбол се включиха с интерес и желание в нея.

 


Ден на розовата фланелка в ПГЗ

 

За поредна година в ПГЗ „Христо Ботев “ Ямбол бе отбелязан денят на розовата фланелка  като част от превенцията на училищния тормоз. Ученическият парламент  осъществи инициативата „Не на тормоза в училище“ като изготви информационни материали и раздаде розови символи на всички ученици, учители и служители в ПГЗ.

 

 


И тази година учениците и учителите от Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”  отпразнуваха професионалния празник на училището – Трифон Зарезан – празник на лозaрите и виното. Рано сутринта на училищния лозов масив те пресъздадоха ритуала зарязване. Директорът на ПГЗ „Христо Ботев” инж. Тодор Тодоров символично заряза лозата, от лозовите пръчки направи обръч, който сложи на главата на тазгодишния Цар на лозето – Стойчо Костов от 12 „А” клас. На него се пада отговорността през цялата година да се грижи за лозето, така че то на есен да даде добър добив. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2ZCHRpAybY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16WMl-X-SOwRaYxWyA8J01EoOjtY0Pszh4b4jg7IaS_rx1OSBFNWjrgUQ

 

http://yambolnews.net/obshtina-yambol/item/32710-gimnaziyata-po-zemedelie-otbelyaza-trifon-zarezan-s-ritualno-zaryazvane?fbclid=IwAR1AKGvVyCfPKmCGFlcBJOa6dG612IEjG7vyQVEG1emgpo4GQCC2pE-gEr0

 

 


На 07.02.2019г. в ПГЗ "Христо Ботев" се проведе училищния кръг на националното състезание "Млад фермер". Участниците се състаеаваха в няколко направления - животновъдство, растениевъдство, решаване на листовки и майсторско управление на земеделска техника. Най-добрите ще представят Гимназията на Регионалния кръг на състезанието през м. март. Нека им пожелаем успех.

 

 


Отбелязване на Световния ден в памет на жертвите от ПТП в ПГЗ „Христо Ботев“ - Ямбол

 

С поредица от мероприятия Професионална гимназия по земеделие  отбеляза  Световния ден в памет на жертвите от ПТП, който се провежда всяка година в предпоследната неделя на м.ноември:

 

В Час на класа на 19.11.2018г. учители и ученици разговаряха за  действията си  като участници в пътното движение. Под ръководството на учителите по ИТ ученици от 8-ми, 9-ти и 10ти клас изработиха презентация, представена пред училищната общност в заседателната зала на ПГЗ, както и  и постери,  посветени на събитието, които поставиха на видно място в централното фоайе на училището. По големите ученици от 11-ти и 12-ти клас, придобили свидетелства за управление на МПС или такива, които все още се обучават и им предстои изпит пред КАТ  участваха в  състезание по майсторско управление на лек автомобил  с изпълнение на 5 елемента на учебния полигон на Гимназията. Успоредно с това се проведе и състезание по бързо и безпогрешно решаване на листовки. В тази категория се състезаваха  ученици, които се обучават в ПГЗ за придобиване на свидетелство за управление на автомобил – Категория В.

 


„Прочети и се събуди!” 


Това бе мотото на акцията, която членовете на Ученическия парламент в ПГЗ „Христо Ботев” реализираха днес. Тя бе посветена на 1-ви ноември - Ден на народните будители. 
Със съдействието на г-жа Караколева,учител по Български език и литература, те подбраха популярни цитати от творби на възрожденски автори, крилати фрази и мисли на будителите, които достигнаха до всеки ученик, учител и служител на гимназията на лотариен принцип.


„Не се гаси туй, що не гасне!”, „Пази, Боже, сляпо да прогледа!”, „Дела трябват, а не думи”, „Струвай добро, да намериш добро”, на Вазов, Алеко, Левски и Петър Берон са само част от поучителните и мъдри думи, които учениците си припомниха. Междувременно в централното фоайе на гимназията учениците от 12-ти клас поставиха постер с портрети и информация за народните будители. Инициативата им бе подкрепена от инж. Райкова–учител по професионална подготовка и г-жа Радоева-учител по история – истински будители на народната свяст!

 

 


Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ гр.Ямбол, училището, което подготвя висококвалифицирани кадри за развитието на модерното земеделие, изпраща още една динамична и успешна учебна година. Резултатите от учебно-възпитателната дейност са по-високи в сравнение с миналата година, възпитаниците на училището завоюваха престиж за гимназията в редица национални състезания.

 


 

Атрактивни състезания и демонстрации в Деня на отворените врати в ПГЗ „Христо Ботев” Ямбол

 

pictДа завършиш средно образование с професионална квалификация и търсена на пазара на труда специалност, плюс това и с шофьорска книжка! Това безспорно е отлична комбинация и тя е налице за всички завършващи зрелостници в ПГ по земеделие „Христо Ботев” Ямбол.

 

Демонстрация на наученото, придобитото като специалност, професионална квалификация и майсторско управление на автомобил и земеделска техника по традиция бе представена от учениците на училището в навечерието на патронния празник на училището – 2 юни. Прочетете повече ТУК

 


 

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ гр.Ямбол организира традиционните състезания по майсторско управление на автомобил и земеделска техника в световния ден на предизвикателството 31.05.2017г.


Празнично приветствие на Директора на ПГЗ "Христо Ботев"

 

тодоров

Уважаеми колеги, скъпи ученици
Днес, на 24 ти май словото на светите първоучители ни кара да си припомним, че „и ний сме дали нещо на света“. Това, с нищо несравнимо в българската история дело, е големият повод да се гордеем, че сме българи повече от хилядолетие.

 

Днес е денят, в който всеки българин ясно осъзнава, че е горд потомък на нация, положила основите на европейската цивилизация. 24-ти май е символ на достойнство, на традиция и духовност. Прочетете повече ТУК

 


Снимка

Благовест Димчев Стоянов от 12 "а" клас е първият носител на „Ботевска награда” в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” Ямбол. Тя ще бъде връчвана всяка година на зрелостник с най-висок успех, с отговорно поведение към извънучилищните дейности в гимназията, както и за високи достижения в обучението в съответната специалност. Прочетете повече ТУК , а видеоматериал от награждаването вижте ТУК 


 


Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ изпрати своите абитуриенти от Випуск 2017 година. 65 са зрелостниците, които завършват специалността „Механизация на селското стопанство“.


Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” Ямбол изпрати днес своите зрелостници. Всички тези млади хора излизат от училището със специалност, която е една от най-търсените в момента: "Механизация на селското стопанство". Много от тях вече имат предложения за работа веднага след зрелостните изпити. Други ще продължат образованието си във висши учебни заведения.
Един от тях обаче днес получи специалната "Ботевска награда" за високи достижения в обучението и висок успех – това е Благовест Димчев Стоянов от 12 "а" клас. Прочетете повече ТУК


Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в успешно партньорство с агробизнеса.Представителите на аграрния бизнес търсят все по-широко партньорство с ПГ по земеделие в града Ямбол. От години възпитаниците на ПГЗ „Христо Ботев“ провеждат производствена практика в масивите на земеделски производители от региона. Така агробизнесът може да разчита на по-добре подготвени кадри за отрасъла.


Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол отбеляза с празничен ритуал Трифон Зарезан - Деня на лозарите. Това е традиция в учебното заведение, което подготвя специалисти за работа във всички сфери на земеделието.

 

И още ... - ВИДЕО е СНИМКИ от празника на 14.02.2017 година в ПГЗ "Христо Ботев" гр.Ямбол.


Излезе първият брой на ЕЛЕКТРОННИЯ ВЕСТНИК вестник на ПГЗ "Христо Ботев" гр.Ямбол - ТУК


ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Обществения съвет към ПГЗ „Христо Ботев”– Ямбол за избор на председател на обществения съвет.

ПОКАНА за провеждане на първо заседание на Обществения съвет към ПГЗ „Христо Ботев”– Ямбол. Заседанието ще се проведе на 21.12.2016 г. от 17.30 часа в учителската стая на ПГЗ „Христо Ботев”.

ПОКАНА за свикване на събрание на родителите за избор на 3-ма родители за членове на Обществения съвет към ПГЗ „Христо Ботев”– Ямбол. Събранието ще се проведе на 30.11.2016 г. от 17.00 часа в ПГЗ „Христо Ботев”.


По повод световния ден в памет на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който тази година се чества на 20-ти ноември, в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – гр. Ямбол бяха  организирани редица мероприятия:
- На 17.11.2016г. бе открита изложба с карикатури и кратък текст към тях,  посветена на събитието.
- На 18.11.2016г. в извънреден Час на класа, посветен на събитието в централното фоайе на училището на учениците бе показана презентация, свързана с темата, както и филм, предоставен от учебния кабинет по безопасност на движението в училището, илюстриращи причините и следствията от неразумните действия на пътя, както от страна на шофьорите, така и от страна на пешеходците.
- На 21.11.2016г. /понеделник/ от  12:30 часа на учебния полигон на гимназията се проведе състезание и демонстрация по майсторско управление на автомобил от ученици на ПГ по земеделие.

На събитието  бяха поканени и  присъстваха и ученици от основните училища. Мероприятието започна с лекция по безопасност на движението, изнесена от г-н Илиан Бонев – инструктор в гимназията. Той запозна малките ученици не само с правилата за движение, но и с тези за безопасно ползване на пътни превозни средства, нуждата от ползване на колани, правилното качване и слизане от автомобил и автобус и др.