СПЕЦИАЛНОСТИ за учебната 2023/2024 година

1. Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство” ;

Професия с код 621070 “Техник на селскостопанска техника”;

 

Балообразуващи предмети:

 • Удвоена оценка от изпита по БЕЛ от НВО
 • Удвоена оценка от изпита по Математика от НВО
 • Оценката по Физика от свидетелството  за завършено основно образование
 • Оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството  за завършено основно образование

 

2. Специалност  6210502 „Говедовъдство“

Професия  с код 621050  „Животновъд“

 

Балообразуващи предмети:

 • Удвоена оценка от изпита по БЕЛ от НВО
 • Удвоена оценка от изпита по Математика от НВО
 • Оценката по Биология и здравно образование от свидетелството  за завършено основно образование
 • Оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството  за завършено основно образование

 

3. Специалност с код 6210103 „Трайни насаждения“

    Професия с код 621010 „Техник-растениевъд“;

 

Балообразуващи предмети:

 • Удвоена оценка от изпита по БЕЛ от НВО
 • Удвоена оценка от изпита по Математика от НВО
 • Оценката по Биология и здравно образование от свидетелството  за завършено основно образование
 • Оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството  за завършено основно образование

 

 Начин на приемане във всички предложени специалности: Конкурс по документи

 

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление за участие в класиране – по образец
2. Свидетелство за завършено основно образование / VІІ клас / 
3. Медицинско свидетелство
4. Служебна бележка с оценките от НВО - този документ се прилага, ако седмокласникът кандидатства в друг регион