•  
  •  

 

 

График

ГРАФИК

за приемане на ученици в VІІІ клас

през учебната 2022/2023г.

 

Дейности

Класиране

Първо

Второ

Трето

Подаване

на

документи

от 05.07.2022г.

до 07 .07.2022г.

от 13.07.2022г.

до 15.07.2022г.

от 26.07.2022г.

до 27.07.2022г.

Обявяване

на

резултатите

до

12.07.2022 г.

до

20.07.2022г.

на

29.07.2022г.

Записване на

приетите

ученици

от 13.07.2022г.

до15.07.2022г.

от 21.07.2022г.

до 22.07.2022г.

от 01.08.2022г.

до 02.08.2022г.