График

ГРАФИК

за приемане на ученици в VІІІ клас

през учебната 2023/2024г.

 

Дейности

Класиране

Първо

Второ

Трето

Четвърто

Подаване

на

документи

от 05.07.2023г.

 до 07.07.2023г.

до 18.07.2023г.

от 26.07.2023г.

до 27.07.2023г.

07-08.08.2023г.

Обявяване

на

резултатите

до 12.07.2023г.

до 19.07.2023г.

до 31.07.2023г.

до 10.08.2023г.

Записване на

класираните

ученици

от 13.07.2023г.

до 17.07.2023 г.

от 20.07.2023г.

до 24.07.2022г.

от 01.08.2023г.

до 0 2.08.2023г.

от 11.08.2023г.

до 14.08.2023г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16.08.2023г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

Определя се от директора след 16.08.2023г., но не по-късно от 10.09.2023г.