Участие на представителна група учители от ПГЗ „Христо Ботев“-Ямбол в Национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 ,,Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации

Домакини на първата среща бе иновативно училище Професионална гимназия по механизация на селското стопанствоП. К. Яворов“, град Гоце Делчев. Те приеха представителите на 3 училища Професионална гимназия по земеделиеХристо Ботев“ - Ямбол; 51 СУ ,,Елисавета Багряна’’ - гр. София, Професионална техническа гимназия ,, Цар Симеон Велики” - гр. Търговище. В рамките на предвидените три дни наблюдавахме:

  1. Иновативен урок в специалност ,,Производство на кулинарни изделия и напитки , изнесен от г-жа Неда Недева-Баракова.
  2. Иновативен интердисциплинарен открит интердисциплинарен урок на тема „Успешни междупредметни връзки в специфичната професионална подготовка“, с ученици от 8, 9, 10, 11 класове. Урокът бе една своеобразна щафета от няколко работни групи. Стартът бе даден от група природни науки с ръководители г-жа Краси Букурещлиева, г-жа Катерина Бойчева и г-жа Янка Стаменова. Те демонстрираха анализ на почвата. Чрез него втората група придоби представа какви култури да предвиди за отглеждане в собственото стопанство. Последва обяснение, че с тази продукция ще се изхранват животните. Експериментът се проведе в лабораторията на залаЗемяот училищния STEM център. Щафетата пое групата на агроеколозите с ръководител инж. агроном Яна Лазева. Учениците предвидиха отглеждане на житни култури, подходящи за животните от стопанството на училището. От залаНебещафетата се прехвърли в лабораторията на д-р Фаик Кади и зооинженер Гергана Станчева, които заедно с учениците от 11 клас, специалност „Ветеринарна медицина направиха анализ за разликите в месото на животни, отглеждани с подходящ биофураж и такива, при които не се залага на правилното хранене. От него присъстващите придобиха представа за успешната рецепта за биологично отглеждане на телета с фуражи от стопанството и ветеринарно-санитарна експертиза на животни. Урокът продължи в работилниците на инж. Георги Хаджиев и инж. Кирил Чонгов, които ръководиха екипите от специалностиВъзобновяеми енергийни източници“, „Автотранспортна техникаиЕлектрически превозни средства“. Децата ни въведоха в света на внедряване на слънчевата енергия за нуждите на сервиза и нейното мащабиране. В края щафетата завърши отново в залаНебе“, където групата на готвачите демонстрира идеи и рецепти за здравословно хранене под ръководството на г-жа Неда Недева-Баракова.

Всички ние, участницитенаблюдатели имахме право да избираме между наблюдението на място, или да изгледаме цялата щафета чрез конферентна връзка в реално време.

Думите за това, което наблюдавахме, не стигат. Затова ще си позволим да цитираме директора г-н Ангел Живков: „На този свят всичко може да стане, но не всеки може да го направи. Респект за можещите!“

Благодарим ви, колеги и ученици! Срещата с Вас беше несравнимо изживяване! Бъдете здрави и дерзайте! Ние научихме много от Вас!

                             v