•  
  •  

 

 

Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ В ПГЗ

В КОИ КЛАСОВЕ СЕ ИЗУЧАВАТ

1

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Дневна форма на обучение

8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти клас

2

Специалност:  6210502 „Говедовъдство“

Професия: 621050  „Животновъд“

Дневна форма на обучение

8-ми,  9-ти клас

3

Специалност:  6210406  „Пчеларство и бубарство“

Професия: 621040  „Техник-животновъд“

Дневна форма на обучение

10-ти клас, 11-ти клас

4

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

Дневна форма на обучение

8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти клас, 12-ти клас

5

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

Дневна форма на обучение

12-ти клас

6

Специалност:621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

Дневна форма на обучение

 12-ти клас

7

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Задочна форма на обучение

 12-ти клас