•  
  •  

 

 

Символи и традиция

Лого

 

 

Празници

Месец април - Седмица на гората -  Празник на специалността Горско и ловно стопанство

 

Месец май -  Изпращане на абитуриентите

 

2 юни 2016 г. - Патронен празник на училището