•  
 •  

 

 

Материална база

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“- Ямбол Разполага със собствена материална база, разположена на площ от 97 дка. Основната училищна сграда е газифицирана и на 3-те й етажа са разположени 10 класни стаи, 6 специализирани кабинети, заседателна зала с мултимедия, ученическо общежитие с 50 места и медицински кабинет.

 

Учебният корпус за провеждане на часовете по практика се състои от 3 учебни работилници и  2 лаборатории

.

Гимназията разполага с най-големия училищен спортен комплекс в региона, състоящ се от физкултурен салон, модерна спортна площадка и училищен стадион.

 

 За кормилната практика на учениците, обучаващи се за придобиване на свидетелство за  управление на МПС – Категория В и Категории Ткт, Твк и Твк-З гимназията разполага с два учебни полигона. 

 

За поддържането на 260-те дка собствена обработваема земя и 0,5 дка учебен лозов масив училището притежава машинно-тракторен парк състоящ се от:

 

 • Трактори:  FARMER F2-8248PE; 2броя Т 150; 2 броя ЮМЗ 6; 2 броя – ТК 80;
 • Мото-фреза;
 • Плугове: обикновени – 4 броя; Плуг обръщателен – 1 брой;
 • Сеялки: За окопни култури с подхранване и компютърно следене на сеитбата - SPC6FS;     За сеитба на култури със слята повърхност;
 • Култиватор за окопни култури с подхранване;
 • Комбайни: СK5 „Нива“; ДOН 1500;  Е516;  JONH DEERЕ 2264
 • Микробус марка „CITROEN JUMPER“ за транспортиране на учениците до фирмите-партньори за осъществяване на практическо обучение в реална работна среда.
 • Два леки автомобила /Renault Clio и Audi A4/ за обучение на учениците, обучаващи се придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория "В".
 • учебна оранжерия;
 • мобилна учебна лаборатория за измерване чистотата на почвата, въздуха и водата.