•  
  •  

 

 

Ръководство

ДИРЕКТОР

инж. Тодор Тодоров
тел: 046 / 66 94 63

 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Румяна Кирова

Тел.: 0892233757

 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

инж. Силвия Янчева

тел: 0893564939