•  
  •  

 

 

Учители

УЧИТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

1

инж.Тодор Тодоров - ДИРЕКТОР

Здравословни и безопасни условия на труд; Двигатели с вътрешно горене

2

Румяна Кирова - ЗДУД

История и цивилизации

3

инж. Силвия Янчева ЗДУПД

Растениевъдство

4

Димитрина Манолова

Ръководител направление „ИКТ“; Информационни технологии; Физика и астрономия; Химия и опазване на околната среда

Бетина Йорданова

Ресурсен учител

6

Добринка Павлова

Български език и литература; Чужд език по професията - Английски

7

Гинка Димитрова

Български език и литература

8

Надежда Ганчева

Български език и литература

9

Гергана Чирпанлиева

Руски език; Чужд език по професията - Руски

10

Гиника Бакалова

Руски език; Чужд език по професията - Руски

11

Стоянка Василева

Английски език, Чужд език по професията - Английски

12

Поля Атанасова

Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

13

Надя Вълчева

Математика, Информационни технологии

14

инж.Даниела Сотирова

Информационни технологии; Изобразително изкуство; Икономика; Техническа механика; Техническо чертане

15

Надежда Христова

Математика; Физика и астрономия

16

Велина Радоева

География и икономика; История и цивилизации; Философия;

17

Станислав Иванов

История и цивилизации, Философия; Гражданско образование

18

Стоян Стоянов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

19

Светлин Иванов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

20

инж.Диан Динев

Диагностика и ремонт, Експлоатация на земеделска техника, Селскостопанска техника

21

инж.Димитър Цонев

Двигатели с вътрешно горене; Технология на материалите, Автоматизирани системи в земеделието; Хидравлични и пневматични устройства, Електротехника и електроника

22

инж.Петър Михалев

Трактори и Автомобили; Безопасност на движението; Земеделска техника

23

инж.Жана Райкова

Земеделска техника; Експлоатация на земеделската техника; Технологии на отглеждане на земеделски култури; Екологично законодателство;Фуражопроизводство

24

Неделчо Василев

Агроекология; Растениевъдство;Производство на растителна продукция;Биологично растениевъдство;Екологичен мониторинг; Основи на екологията

25

инж.Краса Стефанова

Животновъдство; Производство на животинска продукция; Биологично животновъдство;Анатомия и физиология

26

Инж.Петър Левков

Основи на земеделието;Трайни насаждения;Растениевъдство;Аналитични методи за изследване на природните ресурси

27

Йордан Йорданов

Учебна практика  

28

инж.Борислав Бонев

Учебна практика

29

Стоян Стоянов

Учебна практика

30

Желязко Въртигоров

Учебна практика

31

Илиан Бонев

Управление на МПС категория В;  Учебна практика

32

Йонко Йовчев

Управление на МПС категория В;  Учебна практика

33

Николай Маджаров

Управление на МПС категория ТкТ; Учебна практика

34

Георги Карапачов

Възпитател

35

Дойчо Иванов

Възпитател

36

Тодор Тотев

Възпитател