•  
  •  

 

 

                                                                      К Л А С Н И    Р Ъ К О В О Д И Т Е Л И 

                                                              НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

1

8. А

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Надежда Ганчева

2

8. Б

1 паралелка

Специалност:  6210502 „Говедовъдство“

Професия: 621050  „Животновъд“

Борислав Бонев

3

8. В

1 паралелка

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

Велина Радоева

4

9. А

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Даниела Сотирова

5

9. Б

1 паралелка

Специалност:  6210502 „Говедовъдство“

Професия: 621050  „Животновъд“

Илиан Бонев

6

9. В

1 паралелка

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

Неделчо Василев

7

10. А

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Гинка Димитрова

8

10. Б

1 паралелка

Специалност:  6210406  „Пчеларство и бубарство“

Професия: 621040  „Техник-животновъд“

Светлин Иванов

9

10. В

1 паралелка

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

Надежда Христова

10

11. А

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Гергана Чирпанлиева

11

11. Б

1 паралелка

Специалност:  6210406  „Пчеларство и бубарство“

Професия: 621040  „Техник-животновъд“

Краса Стефанова

12

11. В

1 паралелка

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

Стоянка Василева

13

12. А

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Диан Динев

14

12. Б

0,5 паралелка

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

0,5 паралелка

Специалност  621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

Жана Райкова

15

12. В

1 паралелка

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

Поля Атанасова

16

12. Г

1 паралелка – задочно обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

Димитър Цонев