•  
  •  

 

 

Класни ръководители

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕРГАНА ЧИРПАНЛИЕВА

ИНЖ.КРАСА СТЕФАНОВА

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА

ИНЖ.ДИАН ДИНЕВ

ИНЖ.ЖАНА РАЙКОВА

ПОЛЯ АТАНАСОВА

ИНЖ. ДИМИТЪР ЦОНЕВ

10а

ВЕЛИНА РАДОЕВА

10б

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ

10в

КОЛЬО КОЛЕВ

11а

ДОБРИНКА ПАВЛОВА

11б

ИНЖ.ДАНИЕЛА СОТИРОВА

12а

МИМИ КАРАКОЛЕВА

12б

НАДЕЖДА ХРИСТОВА

12в

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ