•  
  •  

 

 

Самостоятелна форма на обучение

2023/2024

Конспекти за изпити за учениците от СФО

VІІІ клас

ІХ клас

ХІ клас

График за провеждане на изпити за учениците СФО - сесия януари 2023/2024 г.

График на изпитни сесии СФО

 

2022/2023

СФО сесия Април

График  изпити  СФО Януари 2022-2023

График на учебното време за СФО 2022-2023

 

2021/2022

График на изпитните сесии на учениците в СФО 2021-2022г.

 

2020/2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИЗПИТИ -  СФО 11 клас - втора сесия

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИЗПИТИ -  СФО 10 клас ПССП - втора сесия

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИЗПИТИ -  СФО 10 клас МСС - втора сесия

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИЗПИТИ -  СФО 8 клас МСС - втора сесия

График изпити  СФО 8кл МСС  2020-2021

График изпити  СФО 10кл Агроекология  2020-2021

График изпити  СФО 10кл Земеделско стопанство  2020-2021

График изпити  СФО 10кл МСС  2020-2021

График изпити  СФО 10кл ПССП  2020-2021

График изпити  СФО 11кл ПССП  2020-2021

График на изпитните сесии на учениците в СФО 2020-2021г.

 

2019/2020

Заповед и график СФО - 12 клас

ГРАФИК СФО 2019-2020г.

Заповед график Самостоятелна форма на обучение