•  
  •  

 

 

Учители

УЧИТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

1

инж.Тодор Тодоров - ДИРЕКТОР

Здравословни и безопасни условия на труд

2

Румяна Кирова - ЗДУД

История и цивилизация

3

инж. Силвия Янчева ЗДУПД

Растениевъдство

4

Димитрина Манолова

Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“

5

Добринка Павлова

Български език и литература

6

Мими Караколева

Български език и литература

7

Гергана Чирпанлиева

Руски език;

8

Стоянка Василева

Английски език, Чужд език по професията

9

Поля Атанасова

Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

10

Надя Вълчева

Математика, Информационни технологии

11

инж.Даниела Сотирова

Информационни технологии; Изобразително Изкуство; Предприемачество

12

Надежда Христова

Математика; Физика и астрономия

13

Велина Радоева

География и икономика; История и цивилизация; Свят и личност

14

Станислав Иванов

История и цивилизация, Философия

15

Стоян Стоянов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

16

Светлин Иванов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

17

инж.Диан Динев

Диагностика и ремонт, Експлоатация и ремонт на земеделска техника, Селскостопанска техника

18

инж.Димитър Цонев

Механизация на земеделието; Хидравлика, Технология на металите, Автоматизация, Електротехника, Производствена практика

19

инж.Петър Михалев

Трактори и Автомобили; Безопасност на движението

20

инж.Жана Райкова

Основи на земеделието;

21

Неделчо Василев

Агроекология; Растениевъдство

22

Кольо Колев

Учебна практика и Лаборатория

23

Генчо Генов

Учебна практика и Лаборатория

24

Желязко Въртигоров

Учебна практика

25

Краса Стефанова

Животновъдство

26

Илиан Бонев

Управление на МПС категория В, Учебна практика

27

Николай Маджаров

Управление на МПС категория ТкТ; Учебна практика

28

Величка Георгиева

Старши възпитател

29

Ангел Ангелов

Старши възпитател

30

Въльо Димов

Старши възпитател