•  
  •  

 

 

Учители

УЧИТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

1

инж.Тодор Тодоров - ДИРЕКТОР

Здравословни и безопасни условия на труд

2

Румяна Кирова - ЗДУД

История и цивилизации

3

инж. Силвия Янчева ЗДУПД

Растениевъдство

4

Димитрина Манолова

Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“

Антоанета Маркова

Ресурсен учител

6

Добринка Павлова

Български език и литература

7

Гинка Димитрова

Български език и литература

8

Гергана Чирпанлиева

Руски език; Чужд език по професията;

9

Стоянка Василева

Английски език, Чужд език по професията

10

Поля Атанасова

Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

11

Надя Вълчева

Математика, Информационни технологии

12

инж.Даниела Сотирова

Информационни технологии; Изобразително Изкуство; Предприемачество

13

Надежда Христова

Математика; Физика и астрономия

14

Велина Радоева

География и икономика; История и цивилизации;

15

Станислав Иванов

История и цивилизации, Философия

16

Стоян Стоянов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

17

Светлин Иванов

Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

18

инж.Диан Динев

Диагностика и ремонт, Експлоатация на земеделска техника, Селскостопанска техника

19

инж.Димитър Цонев

Механизация на земеделието; Двигатели с вътрешно горене; Технология на материалите, Техническа механика

20

инж.Петър Михалев

Трактори и Автомобили; Безопасност на движението

21

инж.Жана Райкова

Основи на земеделието;

22

Неделчо Василев

Агроекология; Растениевъдство

23

Йордан Йорданов

Учебна практика и Лаборатория

24

Климент Костов

Учебна практика и Лаборатория

25

Стоян Стоянов

Учебна практика и Лаборатория

26

Желязко Въртигоров

Учебна практика и Лаборатория

27

Краса Стефанова

Животновъдство

28

Илиан Бонев

Управление на МПС категория В, Учебна практика

29

Николай Маджаров

Управление на МПС категория ТкТ; Учебна практика

30

Йонко Йовчев

Възпитател

31

Дойчо Иванов

Възпитател

32

Въльо Димов

Старши възпитател