•  
  •  

 

 

 У Ч И Т Е Л И 2023-2024 Г.

 

 

УЧИТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

1

инж.Тодор Тодоров - ДИРЕКТОР

здравословни и безопасни условия на труд,

двигатели с вътрешно горене

2

Милена Грозева - ЗДУД

информационни технологии

3

Неделчо Василев - ЗДУПД

екологичен мониторинг

4

Димитрина Манолова

ръководител направление „ИКТ“; информационни технологии; физика и астрономия; химия и опазване на околната среда

5

Бетина Йорданова

ресурсен учител, педагогически съветник

6

Добринка Павлова

български език и литература; чужд език по професията – английски език

7

Гинка Димитрова

български език и литература

8

Надежда Ганчева

български език и литература

9

Гергана Чирпанлиева

руски език; чужд език по професията – руски език, музика

10

Гиника Бакалова

руски език; изобразително изкуство

11

Стоянка Василева

английски език, чужд език по професията – английски език

12

Поля Атанасова

биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

13

Надя Вълчева

математика, информационни технологии

14

инж. Даниела Сотирова

информационни технологии, икономика, техническа механика, предприемачество, технология на материалите

15

Надежда Христова

математика, физика и астрономия

16

Велина Радоева

география и икономика, история и цивилизации

17

Станислав Иванов

история и цивилизации, гражданско образование

18

Иван Овчаров

философия

19

Стоян Стоянов

физическо възпитание и спорт; спортни дейности

20

Светлин Иванов

физическо възпитание и спорт; спортни дейности

21

инж. Диан Динев

диагностика и ремонт, експлоатация на земеделска техника, механизация на земеделието, земеделска техника, прибираща земеделска техника

22

инж. Димитър Цонев

техническо чертане, автоматизирани системи в земеделието, хидравлични и пневматични устройства, технология на материалите

23

инж. Петър Михалев

трактори и автомобили, безопасност на движението по пътищата, земеделска техника, експлоатация на земеделска техника

24

инж. Жана Райкова

земеделска техника, основи на земеделието, технологии на отглеждане на земеделски култури, екологично законодателство, основи на земеделието – растениевъдство, технологии на отглеждане на трайни насаждения

25

инж. Силвия Янчева

растениевъдство, растителна защита, трайни насаждения, агроекология, биологично отглеждане на трайни насаждения, производство на растителна продукция

26

инж. Краса Стефанова

животновъдство, производство на животинска продукция, биологично животновъдство, анатомия и физиология, фуражопроизводство, хранене и развъждане, бубарство, пчеларство

27

инж. Петър Левков

учебна практика

28

Йордан Йорданов

учебна практика

29

инж. Борислав Бонев

учебна практика

30

Стоян Стоянов

учебна практика

31

Желязко Въртигоров

учебна практика

32

Илиан Бонев

управление на МПС категория В, учебна практика

33

Йонко Йовчев

управление на МПС категория В, учебна практика

34

Николай Маджаров

управление на МПС категория ТКТ, учебна практика

35

Георги Карапачов

възпитател

36

Георги Джелебов

възпитател

37

Тодор Тотев

възпитател