•  
  •  

 

 

Кампания за  училищна превенция на употребата на алкохол и други психоактивни вещества 2019

За поредна година Превантивно информационния център към Община Ямбол проведе кампания за училищна превенция на употребата на алкохол и други психоактивни вещества. Учениците от 9а и 9б клас на ПГЗ "Христо Ботев" - гр. Ямбол се включиха с интерес и желание в нея.