•  
  •  

 

 

Графици

2020/2021

График за учебните часове при обучение от разстояние в електронна среда

График  - Родителски срещи

График  - Допълнителен Час на класа - І-ви срок

График класни и контролни І-ви срок 2020-2021г

График консултации І-ви срок

 

2019/2020

График  за провеждане на ІІ-ри Час на класа през  І-ви срок в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

График  за провеждане на консултации през  І-ви срок в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

График за провеждане на класни и контролни работи през І-ви срок в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

График за родителски срещи в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

 

2018/2019

График поправителни изпити - юлска сесия -  12 клас дневна форма на обучение

График оправителни изпити - юлска сесия -  12 клас от минали години

График на допълнителното обучение по БЕЛ

График на допълнителното обучение по География и икономика

Дневен режим на институцията -  ПГЗ 2018-2019г.

График дежурство ІІ-ри срок на 2018-2019г.

График ІІ-ри ЧК за ІІ-ри срок на 2018-2019г.

График класни и контролни за ІІ-ри срок на 2018-2019г.

График консултации ІІ-ри срок на 2018-2019г.