•  
  •  

 

 

Графици

2023/2024

График за контролни и класни работи за I учебен срок

График за консултации за I учебен срок

График за допълнителен ЧК за I учебен срок

График за провеждане часове по БДП за I учебен срок

График за провеждане на часовете по СД за I учебен срок

График за дежурство за I учебен срок

 

 

2022/2023

График - допълнителен ЧК ІІ-ри срок 

График- БД в ЧК ІІ-ри срок 

График класни и контролни ІІ-ри срок 

График консултации ІІ-ри срок

График-дежурства учители ІІ-ри срок 

Заповед спортни дейности ІІ-ри срок 


График - ІІ час на класа-първи срок

График - консултации-първи срок 

График класни и контролни І-ви срок

График  - Родителски срещи

 

2021/2022

График - ІІ час на класа-първи срок 2021-2022

График - консултации-първи срок 2021-2022

График класни и контролни І-ви срок 2021-2022

График  - Родителски срещи

 

2020/2021

График за учебните часове при обучение от разстояние в електронна среда

График  - Родителски срещи

График  - Допълнителен Час на класа - І-ви срок

График класни и контролни І-ви срок 2020-2021г

График консултации І-ви срок

 

2019/2020

График  за провеждане на ІІ-ри Час на класа през  І-ви срок в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

График  за провеждане на консултации през  І-ви срок в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

График за провеждане на класни и контролни работи през І-ви срок в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

График за родителски срещи в  ПГЗ  - Ямбол 2019-2020г.

 

2018/2019

График поправителни изпити - юлска сесия -  12 клас дневна форма на обучение

График оправителни изпити - юлска сесия -  12 клас от минали години

График на допълнителното обучение по БЕЛ

График на допълнителното обучение по География и икономика

Дневен режим на институцията -  ПГЗ 2018-2019г.

График дежурство ІІ-ри срок на 2018-2019г.

График ІІ-ри ЧК за ІІ-ри срок на 2018-2019г.

График класни и контролни за ІІ-ри срок на 2018-2019г.

График консултации ІІ-ри срок на 2018-2019г.