Програми

2023/2024

Програма за предоставяне на равни възможности  за 2023-2024г.

Програма за превенция на ранното отпадане  от училище за 2023-2024г.

МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието 2023-2024г.

 

2022/2023

Програма за предоставяне на равни възможности  за 2022-2023г.

Програма за превенция на ранното отпадане  от училище за 2022-2023г.

МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието 2022-2023г.

 

2021/2022

Програма за ГЗЕИО

Програма за повишаване качеството на образованието  2021-22

Програма за повишаване на грамотността  2021-22

Програма за превенция на ранното отпадане от училище 2021-22

Програма- Равни възможности   -    2021-22

 

2020/2021

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности за ученици от уязвими групи 2020-2021г.

Програма за превенция на ранното отпадане  от образователната система 2020-2021г.

 

2019/2020

Училищна програма ГЗЕИО в ПГЗ 2019-2020

Програма БСЧ  в  ПГЗ 2019-2020

Програма за насърчаване и повишаване на грамотността в  ПГЗ 2019-2020

Програма за превенция на ранното отпадане от образователната система  в  ПГЗ 2019-2020

Програма за предоставяне на равни възможностии приобщаване на учениците от уязвими групи в  ПГЗ 2019-2020

 

2018/2019

Училищна програма за повишаване качеството на образованието 2018-2019г.

Училищна програма по мярка Без свободен час 2018-2019