Ден на розовата фланелка в ПГЗ

За поредна година в ПГЗ „Христо Ботев “ Ямбол бе отбелязан денят на розовата фланелка  като част от превенцията на училищния тормоз. Ученическият парламент  осъществи инициативата „Не на тормоза в училище“ като изготви информационни материали и раздаде розови символи на всички ученици, учители и служители в ПГЗ.