•  
 •  

 

 

Добре дошли

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Предписание на Регионалната здравна инспекция – Ямбол (РЗИ) с изх. № 75 от 25.11.2021г. за периода  от 29.11.2021 г. до 10.11.2021 г. включително,  обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол ще се осъществява на ротационен принцип,  като ротацията ще се извършва всяка седмица, както следва:

 

Период

Присъствено обучение

Обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/

29.11. – 03.12.2021г.

8-ми и 10-ти клас

9-ти, 11-ти и 12-ти клас

06.12 – 10.12.2021г.

9-ти, 11-ти и 12-ти клас

8-ми и 10-ти клас

 

Изпитите от І-ва редовна сесия за учениците от задочна форма на обучение ще се провеждат  в  присъствена форма по утвърден график и при  създадена организация в изпитна зала да пребивават не повече от 13 ученици едновременно.

Обучението на учениците, невключени в графика за присъствен учебен процес ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в образователната платформа Microsoft teams синхронно.   

Учебните часове за учениците, които по график са присъствени в училище ще започват в 08:00 часа,  ще са с продължителност 45 минути,  междучасията ще са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие с продължителност 25 минути. Часовете ще се провеждат  съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на  2021/2022г.

Учебните часове за учениците, които по график не са присъствени в училище, ще протичат от разстояние в електронна среда с начален час 08:00ч., продължителност  40 минути,  междучасията ще са с продължителност 15 минути, а голямото междучасие с продължителност 30 минути. Часовете ще се провеждат  съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на  2021/2022г.

Учениците, които ще се обучават присъствено и са получили от ПГЗ електронни устройства и/или карти за мобилен интернет в първия присъствен учебен ден да върнат предоставените им за ползване устройства и/или карти. Приемането им ще се извърши от Димитрина Манолова – ръководител направление ИКТ в ПГЗ, оторизирана за това с моя заповед.

Бъдете здрави !

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА ПГЗ


 

ПГЗ отбеляза светвния ден в памет на жертвите от ПТП

 


Обучение от разстояние в електронна среда

за периода 22.11.2021 - 26.11.2021г.

 

Уважаеми родители и ученици!

В изпълнение на предписание на РЗИ-Ямбол с изх.№ 11-51  от 19.11.2021г., за периода от 22.11.2021г. до 26.11.2021г. обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас  на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  

Учебните часове  започват от 08:00ч. и са с продължителност 40 минути, а междучасията по 15 минути, с 30 минути  голямо междучасие.

Обучението се провежда синхронно в обучителната платформа Microsoft teams при спазване на утвърденото седмичното разписание за І-ви учебен срок.

Бъдете здрави !

 

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА ПГЗ

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

 1. В съответствие с Предписания на РЗИ-Ямбол от с изх.№ 03-1258-2 / 05.11.2021г. за периода  от 08.10.2021 г. до 19.11.2021 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VІІІ до ХІІ клас на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол, а  обучението се провежда  от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.

 1. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в образователната платформа Microsoft teams синхронно.
 2. Учебните часове от разстояние в електронна среда са с начален час 08:00ч. и продължителност на учебните часове - 40 минути. Часовете се провеждат  съгласно утвърденото от директора на ПГЗ седмично разписание за първи учебен срок на  2021/2022г.
 3. Учебните занятия за учениците в задочна форма на обучение се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в образователната платформа Microsoft teams синхронно, според утвърденото разписание на учебните часове.
 4. Времетраене на учебните часове при ОРЕС за учениците от задочна форма – 40 минути.

 

Инж.Тодор Тодоров

Директор на ПГЗ „Христо Ботев“

 


СЪОБЩЕНИЕ

 1. В съответствие с Предписания на РЗИ-Ямбол с изх.№ 11-48-1 от  27.10.2021г. за периода  от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VІІІ до ХІІ клас на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол и се преминава изцяло към  обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.

 1. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в образователната платформа Microsoft teams синхронно.
 2. Учебните часове от разстояние в електронна среда са с начален час 08:00ч. и продължителност на учебните часове - 40 минути. Часовете се провеждат  съгласно утвърденото от директора на ПГЗ седмично разписание за първи учебен срок на  2021/2022г.
 3. Учебните занятия за учениците в задочна форма на обучение се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в образователната платформа Microsoft teams синхронно, според утвърденото разписание на учебните часове.
 4. Времетраене на учебните часове при ОРЕС за учениците от задочна форма – 40 минути.

 

Румяна Кирова

За директор на ПГЗ „Христо Ботев“

Съгласно заповед № РД-09-167/22.10.2021г.

 


ПГЗ ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА

 

Днес, 19.10.2021г. ПГЗ отбеляза Националния ден на благотворителността. Датата поставя акцент върху значението на благотворителността в борбата с бедността – една социална епидемия, която съществува дори и днес, в 21-ви век.

 

По този повод гости на ПГЗ бяха кмета на Община Тунджа – г-н Георги Георгиев, г-н Димитър Димитров - заместник-кмет "Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности" и г-н Стоян Александров – председател на Съюза на зърнопроизводителите  от област Ямбол.

 

Г-н Александров дари 1000лв. на Община Тунджа с цел подпомагане на ученици, жители на общината. Спазвайки волята на дарителя, кметът г-н Георгиев връчи две стипендии от по 500лв. на ученици от училището и им пожела успешна бъдеща професионална реализация.

 

От името на ПГЗ инж.Тодор Тодоров – директор на гимназията връчи на гостите почетен плакет, посветен на 85-годишнината от създаването на училището.

 

 


Изнесени практики в ПГЗ - Сеитба на пшеница

 


Информация относно антигенните тестове за диагностициране на SARS-CoV-2, предлагани на територията на република България


Покана за събрание на родителите - 14.09.2021


Учебна практика в реална работна среда

 


 

Честита нова учебна 2021-2022 година на всички ученици, учители и служители от Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев".

 

Да бъде здрава и успешна!

 

Походът към Държавата на Духа и Знанието беше открит!

 

Нека всеки ученик на ПГЗ „Хр. Ботев” го извърви с достойнство, с много труд и упоритост, защото знанието е сила и е в основата на най-личните човешки завоевания, но и на най-трайните и най-достойните за уважение градежи на България!

 

 


12 август - Ден на младежта

 

На 12 август Община Ямбол  отбеляза Международния ден на младежта.  Празникът премина под надслов "ВРЕМЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ". На него нашите ученици Росен Георгиев и Младен Желязков получиха поредното признание от страна на обществеността в града ни за високите си постижения в XI Национално състезание "Млад фермер". Грамотите си получиха лично от заместник кмета на Общината г-н Енчо Керязов.  Браво, мили момчета! Нека времето за вашите възможности е безкрайно! Бъдете здрави!

 

А още за празника ще намерите и в официалната страница на Община Ямбол във Фейсбук

 

 ПГЗ почете паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България

https://fb.watch/5VYfrW9lRl/

 


"Играй гимнастика, бъди здрав"

 

През тази учебна 2020/2021г. в град Ямбол стартира една прекрасна инициатива на световноизвестния акробат и заместник-кмет на града - Енчо Керязов. Нейното мото е "Играй гимнастика, бъди здрав", а г-н Керязов вярва, че спортът помага срещу пандемията, тъй като по-здравото тяло се справя по-лесно с всякакъв тип вируси.

 

С тази инициатива Енчо Керязов популяризира връщането на утринната гимнастика в училище, но за разлика от преди много години, когато сутрешната физзарядка имаше задължителен характер,  сега гимнастиката не е задължителна. Тя е само за тези, които са искрено убедени в това, че искат да участват и да започнат деня си с комплекс упражнения, изпълнени под музикален съпровод. Едно след друго ямболските училища започнаха да прегръщат идеята.

 

На 2-ри юни, в чест на патронния празник на гимназията учениците на ПГЗ също се включиха в инициативата. Специален гост на мероприятието бе самият Енчо Керязов, което изключително много вдъхнови участниците. За тях бе чест един от най-известните спортисти на България да играе гимнастика заедно с тях.

 

След края на упражненията г-н Керязов поздрави учениците и раздаде грамоти на най-отличилите се сред тях в различни аспекти от ученическия живот – спорт, образователни постижения, културно-масова дейност, успехи в национални състезания и др.

 


инж.Тодор Тодоров, директор на ПГ по земеделие "Христо Ботев", гр. Ямбол, в „Смарт час“ на Bloomberg  TV на 31.01.2021 г.

https://www.bloombergtv.bg/a/2-novini/93943-kadrite-na-zemedelskite-uchilishta-sasilno-tarseni-izvan-balgariya

 


На 2-ри юни ПГЗ"Христо Ботев", гр. Ямбол ще чества Деня на Ботев и падналите за свободата на Отечеството и своя Патронен празник. Каним ямболската общественост да се присъедини към нас и заедно да се преклоним пред паметта на героите!

 

 


Честит 24 май


Успешното домакинство на ПГЗ "Христо Ботев", Ямбол на ХІ Национално състезание "Млад фермер"  12-14.05.2021г. 

 

На 12 и 13 май 2021 г. ПГЗ „Хр. Ботев”, гр. Ямбол, бе домакин на Националното състезание „Млад фермер”, което се провежда за единадесети пореден път. На учебните полигони, лозови масиви и ферми 20 отбора на  земеделски гимназии от цялата страна, дойдоха, за да се конкурират в надпревара за призовите места. Националният форум бе организиран от Министерството на образованието и науката, РУО на МОН, гр. Ямбол, с партньори община Ямбол и Аграрен университет - Пловдив.

 

След проведената техническа конференция отборите започнаха надпревара в три модула: Растениевъдство, Животновъдство, Механизация на селското стопанство. Растениевъдите се състезаваха в бързото разпознаваха на семена от различни култури. Бъдещите механизатори решаваха електронен тест по безопасност на движението, а младите фермери разпознаваха различни видове фуражи.

 

През втория ден на Националното състезание „Млад фермер” участниците демонстрираха завидни умения в майсторското управление на трактор на учебен полигон, животновъдите показаха своята професионална сръчност в една от кравефермите от региона, а състезателите в модул „Растениевъдство” проведоха практически тест по филизене на лозя.

 

В тържествена обстановка в зала „Съвременност” на Културно-информационния център „Безистен” се състоя и церемонията по отличаване на най-добрите отбори. Първо място след оспорвана и равностойна конкуренция завоюваха представителите на ПГССЛП, гр. Карнобат, след тях на второ място се класираха учениците от Гимназия по механизация на селското стопанство, гр. Гоце Делчев. Съвсем заслужено отборът на домакините от ПГЗ „Хр. Ботев”, гр. Ямбол, спечели трето място.

 

Ямболската професионална гимназия по земеделие се представи отлично и в индивидуалното класиране, като десетокласникът Росен Георгиев постигна най-добър резултат в модул „Животновъдство”, осмокласникът Младен Желязков се класира на първо място в модул „Растениевъдство”, а Станислав Тодоров от 12 клас завоюва второ място в майсторското управление на трактор.

 

Изключително висока оценка за организаторите и членовете на комисиите даде проф. Нуреттин Тахсин от Аграрния университет в Пловдив. Той сподели, че е изключително впечатлен от отдадеността на българския учител към образователното дело, от неговите компетентности, а учениците, които идват от професионалните гимназии, са много добре подготвени, за да се влеят успешно като млади специалисти в отрасъла на селското стопанство.

 

 


Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев"- гр. Ямбол се готви за домакинство на Националното състезание "Млад фермер" - 12/14.05.2021г.

 


Отборът на ПГЗ „Христо Ботев“ се завърна от участие в Регионалния кръг на ХІ  Национално състезание „Млад фермер“. Горди сме с успеха на Росен Борисов Георгиев от 10а клас, класирал се втори в надпреварата в направление „Животновъдство“!!!!