•  
 •  

 

 

Добре дошли

Новата учебна 2022-2023 година започна! На този светъл ден за пореден път възпитаниците на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев", град Ямбол се завръщат в класните стаи след емоциите от знойното лято, за да продължат своя път към неизследвани и непознати истини, да преоткрият нови образователни хоризонти, да намерят достойно място в своето професионално бъдеще, за което учат и се трудят днес.

 

В словото си директорът на гимназията ни инж. Тодор Тодоров сподели своята удовлетвореност, че в училище се развиват висококвалифицирани кадри, които доказаха качествата си в трите поредни пътувания по проекти от програмата "Еразъм+" в Италия и Португалия. Поздрави учениците и техните ръководители за доброто представяне. Емоциите проличаха и от топлото му посрещане на новите осмокласници.

 

Той благодари на родителите за правилния избор на училище, увери ги, че децата им са в сигурните ръце на квалифицирания педагогически колектив. "Пожелавам на всички здрава и съзидателна, вдъхновена и успешна нова учебна година! На добър час!" - бяха заключителните думи на инж. Тодоров. След поздравленията от страна на гостите на тържеството бе спазена най-старата традиция - инж. Тодоров поля с вода пътя на новите ученици и удари първия школски звънец!

 

 


ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

НА  ПГЗ “ХРИСТО БОТЕВ” – гр.ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата от 27.09.2016г. Ви каним на заседание на Обществения съвет на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол. което ще се проведе на 09.09.2022г. /петък/  от 10:30 часа в заседателната зала на гимназията.

Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за реализирания държавен План прием за учебната 2022/2023г. на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

Докладват: Директор

 1. Съгласуване на училищните учебни планове по класове и специалности за учебната 2022/2023г.

            Докладва: Директор

 1. Съгласуване на индивидуалните учебни планове на учениците със СОП за учебната 2022/2023г.

Докладва: ЗДУД Румяна Кирова

 1. Съгласуване на видовете спорт за провеждане на часа по Спортни дейности, според подадените от учениците заявления

Докладва: ЗДУД Румяна Кирова

 1. Съгласуване на учебните предмети за  провеждане на часовете  за Разширена професионална подготовка, според подадените от учениците заявления

Докладва: ЗДУД Румяна Кирова

 1. Съгласуване на учебните предмети за  провеждане на факултативните учебни часове, според подадените от учениците заявления

Докладва: ЗДУД Румяна Кирова

 1. Запознаване на Общ. Съвет с отчета по разходването на бюджета на ПГЗ през ІІ-то тримесечие на 2022г.

Докладват: Директор и главен счетоводител

 1. Запознаване на Общ. Съвет с отчета за проведените извънкласни дейности по интереси в ПГЗ през учебната 2021/2022г., съгласно Наредбата за приобщаващото образование ( изм. и доп. с ПМС 289/12.12.2018г.)

Докладва: ЗДУД Румяна Кирова

С уважение,

инж. Тодор Тодоров

Директор на ПГЗ “Христо Ботев” – гр. Ямбол

 


О Б Я В А

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр.Ямбол организира курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника:  

 • Категория Твк – тракторист
 • Категория Твк-З – комбайнер

Краен срок за записване – 15.09.2022г.

За допълнителна информация: 0893385104


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За изпълнение на дейности по национална програма „Зедно в изкуствата и спорта“ ПГЗ „Христо Ботев“ търси следните специалисти:

Хореограф – народни танци – 1

Треньор по футбол – 1

Телефони за връзка:    046/6694630892233757

 


ПОКАНА

ЗА ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК, 01 И 02 ЮНИ 2022Г.

ОТ 09:00 ДО 15:00 ЧАСА

Скъпи ученици,

Уважаеми учители и родители,

Сърдечно Ви каним да посетите най-старото  и с утвърдени образователни традиции професионално училище в гр. Ямбол и региона – Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

Заедно с представители на гимназията ще имате възможност да се запознаете с нашата учебна и практически база, да разгледате многофункционалния спортен комплекс на територията на училището, добре  онагледените специализирани кабинети по професии и специалности и богатия и разнообразен машинно-тракторен парк.

Предоставяме ви възможност да се срещните с ученици и учители от ПГЗ и да ги попитате за всичко, което Ви интересува, да разберете повече за Вашата бъдеща професионална реализация.

Уважаеми родители, когато избирате училище за Вашето дете, Вие избирате неговото бъдеще! Заповядайте заедно със своите деца!

Уважаеми учители, заповядайте със своите ученици!

Скъпи ученици, заповядайте с Вашите близки, приятели и познати!

Независимо дали сте избрали Вашето бъдещо училище или все още се колебаете, ние Ви очакваме при нас!

Убедени сме, че срещата ни ще бъде интересна и полезна за всички!

 


ПОРЕДНО УЧАСТИЕ НА ПГЗ В ПРОЕКТ НА  „ЕРАЗЪМ+“

Днес група ученици от ПГЗ «Христо Ботев», гр. Ямбол, ръководени от г-жа Стоянка Василева и г-н Николай Маджаров отпътува за град Сastelletto sopra Тicino в Република Италия в изпълнение на Проект “ИТАЛИАНСКИЯТ ОПИТ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО И АГРОЕКОЛОГИЯТА“, финансиран от програма „Еразъм+“.

Групата с ще пребивава там в периода от 30.05.2022г. до 12.06.2022г. Пожелаваме на всички достойно представяне и незабравими изживявания!

 


 


В ПОЛЗА НА ОБЩОТО  БЛАГО – ЧАСТ ВТОРА

Вече втори ден  по време на часовете по учебна практика  - „Работа с машинно-тракторни агрегати“,  учениците на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол, специалност „Механизация на селското стопанство“,   извършват дейности в  помощ на Община Ямбол . Днес /27.05.2022г./ те наторяват  зелените площи в коритото на р. Тунджа, намиращи се  в рамките на града. 

 

 
 

 


В ПОЛЗА НА ОБЩОТО  БЛАГО

На 26.05.2022г.  по време на часовете по учебна практика  - „Работа с машинно-тракторни агрегати“,  учениците от 11а клас на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол, специалност „Механизация на селското стопанство“, оказаха помощ на Община Ямбол за окосяване на зелените площи в ж.к. „Георги Бенковски“

 


ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ  ЗА  ПГЗ „ ХРИСТО БОТЕВ“,  ГР. ЯМБОЛ

По повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на 24 май Президентът на Република България г-н Румен Радев и неговата съпруга г-жа Десислава Радева дадоха официален прием в Националния исторически музей за просветни и културни дейци с изключителен принос за развитието на българското образование, наука и култура.

Ние, екипът на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол сме горди, че инж. Тодор Тодоров – Директор на гимназията бе сред поканените и присъства на приема!  Това е заслужено признание, както за него като ръководител на ПГЗ, така и за дейността на целия колектив!


Випуск 2022 на ПГЗ отпразнува своя Бал

 ПРИКЛЮЧИ  ХІІ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

Приключи 12-то национално състезание "Млад фермер" - най-значимата професионална изява със състезателен характер за учениците от земеделските гимназии в България. То се проведе от 11-ти до 13-ти май 2022г. в ПГ по земеделие  „Христо Ботев“, гр. Ямбол, която стана негов домакин за втора поредна година.

Ето и равносметката от участието на ПГЗ в състезанието:

След двудневна оспорвана надпревара между най-добрите сред учениците от земеделските училища учениците на  ПГЗ Ямбол безпрекословно завоюваха 4 първи места в различните състезателни дисциплини, две първи места в състезателните модули и уверено заеха второто място в отборното класиране.

Първото място и тази година отиде при отбора на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Карнобат. На трето място се класираха учениците от ПГ по механизация на селското стопанство  „П. К. Яворов“ - гр. Гоце Делчев.

Честито на отборите, заели призовите места! Поздравления за учителите, които ги подготвиха и директорите, които ги насърчиха да участват в състезанието!