•  
  •  

 

 

Добре дошли

През 2020г. ПГ по земеделие  отбеляза 85 години от своето създаване

 

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" води началото си от 1935 година с откриването на Допълнително земеделско училище. Той се предшества и от две други учебни заведения за подготовка на кадри в селското стопанство. Това са : Школата за бригадири в растениевъдството и животновъдството и Школата за тракторни бригадири.

 

Докато първата има регионално значение, то втората в продължение на няколко години подготвя стотици кадри за цялата страна. И двете школи стават солидна база за новооткрития през 1953 година Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство. Той е един от първите в страната и първи за Южна България техникум от този род. 


Със заповед на Министерството на земеделието и горите, считано от 10.08.1957 година, ТМЕСС и МТУ се сливат и се създава единно училище - Техникум по механизация на селското стопанство. На 15.05.2003 г. Техникумът е преименуван в Професионална гимназия по земеделие. 

Прочети повече...

 

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

 

Обучение от разстояние в електронна среда за периода 04.01.2021 - 31.01.2021г.

 

Уважаеми родители и ученици!

 

Във връзка със заповед № РД-01-677/25.11.2020г., изменена и допълнена със заповед № РД 01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас  на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  

 

Учебните часове  започват от 08:30ч. и са с продължителност 40 минути, а междучасията по 10 минути, включително и голямото междучасие.

 

Обучението се провежда синхронно в обучителната платформа Microsoft teams при спазване на утвърденото седмичното разписание за І-ви учебен срок.

 

Бъдете здрави !

 

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА ПГЗ

 


Обява за публичен търг - 16.11.2020г.