•  
  •  

 

 

Паралелки

КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

1

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

2

1 паралелка

Специалност:  6210406  „Пчеларство и бубарство“

Професия: 621040  „Техник-животновъд“

3

1 паралелка

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

4

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

5

0,5 паралелка

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

0,5 паралелка

Специалност:621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

6

1 паралелка

Специалност  6210103 “Трайни насаждения”

Професия  621040“Техник-растениевъд”

7

1 паралелка – задочно обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

8

10а

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

9

10б

0,5 паралелка

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

0,5 паралелка

Специалност  621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

10

10в

1 паралелка – задочно обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

11

11а

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

12

11б

0,5 паралелка

Специалност:  КОД 3451203 „Земеделско стопанство“

Професия: КОД 345120 „Икономист“

0,5 паралелка

Специалност  621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

13

12а

1 паралелка

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”

14

12б

0,5 паралелка

Специалност  6211401 „Агроекология“

Професия : 621140 „Агроеколог“

0,5 паралелка

Специалност  621060 „Производител на селскостопанска продукция“

Професия : 6210602 „Фермер“

15

12в

1 паралелка – задочно обучение

Специалност  6210701 “Механизация на селското стопанство”

Професия 621070 “Техник на селскостопанска техника”